Posłowie przegłosowali ustawę o rejestrach medycznych

PRAWO

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   21-07-2017, 10:42

Posłowie przegłosowali ustawę o rejestrach medycznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry - wynika z ustawy, którą 20 lipca uchwalił Sejm. Nowa regulacja ma usprawnić działanie rejestrów oraz określić mechanizm ich finansowania.

Za nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia było 272 posłów, 2 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne (lub zlecać ich prowadzenie) podmiotom leczniczym oraz jednostkom podległym lub nadzorowanym przez MZ. - W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu - tłumaczyli autorzy projektu noweli. Dlatego w ustawie przewidziano, że administratorami będą podmioty prowadzące rejestry, a nie minister.

Dane z Funduszu
Zgodnie z nowymi przepisami prowadzenie rejestrów medycznych można będzie powierzyć także Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym jednostkom podległym MZ. NFZ ma być też administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM-NFZ.

RUM-NFZ to system teleinformatyczny, który m.in. przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM-NFZ.

Na żądanie ministra zdrowia, który określał będzie to w drodze rozporządzenia, podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów. Ma zostać również określony mechanizm związany z możliwością finasowania rejestrów przez MZ.

Czym jest e-dokumentacja?
Nowelizacja doprecyzowuje definicję elektronicznej dokumentacji medycznej - wskazano, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, czyli niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ustawa przesuwa też terminy realizacji Projektu P1 "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Ustala terminy dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą obowiązku wprowadzenia: elektronicznego wystawiania recept (od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany za pośrednictwem P1 (od 1 stycznia 2021 r.).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH