Posłowie z komisji zdrowia zakończyli prace. Teraz projektem zajmie się Sejm

PRAWO

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   22-10-2020, 08:31

Posłowie z komisji zdrowia zakończyli prace. Teraz projektem zajmie się Sejm Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji 22 października rano. Odbędzie się również głosowanie nad projektem (fot. Pixabay)

Sejmowa komisja zdrowia po ponad jedenastu godzinach obrad zakończyła prace nad poselskimi projektami związanymi z walką z epidemią. Za wiodący uznała projekt PiS. Posłowie przychylili się m.in. do propozycji Lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.

Zwolniono również z obowiązku raportowania kolejek przez wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19.

Dodatkowo przywrócono przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

Komisja opowiedziała się także za kolejną poprawką posła Piechy, zakładającą dodanie przepisu poszerzającego katalog osób mogących pobierać wymazy. Jak mówił Piecha, w razie ogłoszenia stanu zagrożenia po odpowiednim przeszkoleniu uprawnienia do pobierania wymazów będą miały osoby "współpracujące z systemem ratownictwa medycznego oraz współpracujące albo będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej".

Poseł Piecha zaproponował też zapis, który mówi o tym, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Kolejna poprawka przewiduje wprowadzenie przepisu przejściowego, który określa zasady wyrównania za okres wsteczny, który może się pojawić w kontekście wypłacania zasiłku chorobowego.

Komisja odrzuciła inne poprawki proponowanych przez opozycję. wiele z nich zostanie zgłoszonych jako wnioski mniejszości, w tym wszystkie Gill-Piątek.

Jedna z odrzuconych poprawek KO, która wzbudziła dyskusję, zmierzała do tego, by ograniczyć zobowiązanie samorządów zawodów medycznych jedynie do przekazywania wojewodzie albo właściwemu ministrowi zdrowia listy osób wykonujących zawód medyczny zwierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. Zaproponowano również dopisanie do wykazu tych osób informacji o posiadanej przez lekarza specjalizacji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH