Poszło o kształt i wygląd inhalatora

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia   27-06-2013, 16:03

Poszło o kształt i wygląd inhalatora Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przed stołecznym sądem trwa obecnie postępowanie o naruszenie praw autorskich do zewnętrznego wyglądu inhalatora służącego do podawania leków wziewnych stosowanych w chorobach pulmonologicznych.


Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu sądu o udzieleniu zabezpieczenia, koncern argumentował, iż brak zabezpieczenia przyszłego roszczenia spowoduje "pogłębianie negatywnych skutków wywołanych wprowadzeniem na rynek leku w inhalatorze tożsamym z inhalatorem dysk GSK i utrwalać będzie stan niezgodny z prawem zakłócając przejrzystość rynku i szkodząc renomie inhalatorów produkowanych przez stronę uprawnioną".

W maju warszawski sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. Spółka Celon złożyła wniosek o wstrzymanie wykonalności tego postanowienia. Złożyła także zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczenie roszczenia.

Gra na zwłokę?
- Celon Pharma w swoim inhalatorze nie wykorzystuje elementów zdobniczych i nie stosuje inhalatora o postaci zewnętrznej tożsamej z inhalatorem preparatu GSK. Podobieństwo może wynikać jedynie z kwestii technicznych, które zostały ujawnione w wygasłym patencie, a które stanowią cechy funkcjonalne produktu, czyli konstrukcja, budowa i forma, zapewniające jego użyteczność - prezentuje stanowisko spółki adwokat Maciej Krasiński.

Zdaniem prawnika, dodatkowo produkt salmex jest oznaczony przez widoczną i trwałą informację dotyczącą jego nazwy, podmiotu odpowiedzialnego, dawki i składu, co zapewnia mu pełną możliwość odróżnienia leku od jego odpowiednika referencyjnego i eliminuje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorcy. - Zarzuty wysuwane przez GSK można traktować jako próbę wydłużenia wygasłej ochrony patentowej i stanowią zaprzeczenie celu takiej ochrony - dodaje mec. Maciej Krasiński.

Jak zwraca uwagę mec. Jacek Wędrowski, instrumenty prawne i dochodzenie roszczeń są wykorzystywane przez koncerny również w sytuacji, gdy ochrona patentowa leku referencyjnego wygasła. - Przejawia się to wówczas próbami wszczynania postępowań sądowych przeciwko producentowi leku generycznego połączonymi z wnioskiem o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu tymczasowym przyszłych roszczeń, poprzez zajęcie produktów odtwórczych do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH