Poszło o znak towarowy aptek

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   03-11-2017, 13:09

Poszło o znak towarowy aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej. Ten odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Chodziło o znak słowno-graficzny "Słoneczna Apteka", bo podobny już był opatentowany.

W 2012 roku spółka dokonała w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego na znak słowno-graficzny "Słoneczna Apteka", przeznaczonego do oznaczania następujących towarów oraz usług zawartych w klasie 35 i 44.

Dotyczą one takich aktywności jak m.in.: prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży leków i preparatów do celów medycznych, produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych do celów medycznych, artykułów do pielęgnacji i higieny ciała, ziół leczniczych, artykułów zielarskich, artykułów sanitarnych, higienicznych i opatrunków, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, porady w zakresie farmakologii, porady aptekarskie.

Po przeprowadzeniu badań Urząd Patentowy stwierdził, że zgłoszony słowno-graficzny znak towarowy "Słoneczna Apteka" jest podobny w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej do zarejestrowanego słowno-graficznego znaku towarowego "Apteki Słoneczne Bliżej Pacjenta", przeznaczonego do oznaczania towarów i/lub usług w klasie 03: kosmetyki oraz w klasie 05: leki (dla ludzi).

Właściciel "Słonecznych Aptek" nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu twierdząc, że nie ma wątpliwości, iż w sferze słownej obie frazy są podobne, choć nie identyczne, gdyż rozróżnia je szyk wyrazów oraz rozwinięcie "bliżej pacjenta" w znaku przeciwstawionym. Podkreślił, iż szata graficzna znaków jest odmienna, znaki mają odmienną kolorystykę oraz symbolikę - w jednym znaku jest to słońce, w drugim wyobrażenie kwiatu. Zgłaszający podniósł ponadto, że znaki obejmują odmienne klasy towarowo-usługowe, w przypadku znaku przeciwstawionego są to klasy 03 oraz 05, a w przypadku znaku zgłoszonego - 35 oraz 44, co dodatkowo powoduje, że możliwość pomylenia znaków towarowych jest znikoma.

Jednak w marcu 2015 roku Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "Słoneczna Apteka".

W uzasadnieniu organ wskazał, że z porównania wykazu towarów i usług zgłoszonego znaku "Słoneczna Apteka" do wykazu znaku przeciwstawionego "Apteki Słoneczne Bliżej Pacjenta" wynika, że usługi z klasy 35 oraz usługi z klasy 44 są usługami komplementarnymi w stosunku do takich towarów, jak zawarte w klasach 03: kosmetyki, 05: leki (dla ludzi). Zdaniem organu sporne znaki są na tyle podobne, że przeciętny odbiorca może zostać wprowadzony w błąd odnośnie pochodzenia towarów i usług, przypuszczając że pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące podmioty.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH