Powiat nie ma kompetencji nakazania otwarcia apteki w godzinie nocnej

PRAWO

Autor: Magazyn Aptekarski   12-07-2021, 11:03

Powiat nie ma kompetencji nakazania otwarcia apteki w godzinie nocnej Ustawodawca nie przypisał powiatowi jakiejkolwiek kompetencji do wyegzekwowania obowiązku niepieniężnego, polegającego na nakazaniu otwarcia apteki w godzinie nocnej (fot. MP)

Projekt dużej nowelizacji ustawy refundacyjne i daje nadzieję na sensowne i definitywne rozwiązanie uciążliwego problemu z dyżurami aptek - podkreśla farmaceuta Mariusz Politowicz.

W felietonach na łamach "Magazynu Aptekarskiego" farmaceuta opisuje sprawy, w których lokalny włodarz w postaci starosty powiatu kwidzyńskiego postanowił wymierzyć karę grzywny farmaceutom, który odmówili pełnienia nocnych dyżurów.

Za pośrednictwem kancelarii radcy prawnego do SKO wpłynęły zażalenia i zarzuty na postanowienie starosty kwidzyńskiego.

Postanowienia SKO, zarówno dotyczące zarzutów ws. prowadzenia egzekucji, jak i zażalenia ws. nałożenia grzywny (dwa niezależne postępowania prawne, jednak dotyczące interesującego nas meritum), są pozytywne dla aptek. SKO uchyliło postanowienia i postępowania starosty z Kwidzyna - przypomina mgr farmacji, Mariusz Politowicz.

Obowiązek nocnego dyżuru apteki nie jest obowiązkiem wynikającym z decyzji lub postanowienia

Kolegium skonstatowało: "rozstrzygnięcie o zasadności zarzutu nieistnienia obowiązku wymaga odpowiedzi na pytanie, czy konieczność pełnienia nocnego dyżuru apteki stanowi obowiązek, który może podlegać wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej".

- Z całą pewnością obowiązek nocnego dyżuru apteki nie jest obowiązkiem wynikającym z decyzji lub postanowienia - ocenia farmaceuta i dodaje:

- Kolegium stwierdza, że w systemie prawa nie ma przepisu dającego powiatowi, jako zadanie własne lub zlecone, kompetencji do sprawowania nadzoru nad aptekami w zakresie przestrzegania przez nie powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności nie ma żadnej normy prawnej pozwalającej na uznanie jednostki samorządu terytorialnego za organ, do którego należy realizacja zadań z zakresu niepieniężnych obowiązków administracyjnych związanych z całodobowym funkcjonowaniem aptek.

Zarzut nieistnienia obowiązku podlegającego egzekucji

Podsumowując, w przypadku uchwały wydanej przez radę powiatu na podstawie art. 94 ust. 2 u.p.f. ustawodawca nie przypisał powiatowi jakiejkolwiek kompetencji do wyegzekwowania obowiązku niepieniężnego, polegającego na nakazaniu otwarcia apteki w godzinie nocnej, zgodnie z harmonogramem zawartym w uchwale.

Obowiązek ten nie stanowi zatem obowiązku, którego realizacja może nastąpić na drodze egzekucji administracyjnej. Brak jest zatem podstaw prawnych do prowadzenia przez starostę egzekucji w celu doprowadzenia do przestrzegania przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustalonych przez radę powiatu.

Z powyższych powodów zgłoszony zarzut nieistnienia obowiązku podlegającego egzekucji należało uznać za zasadny.

Więcej: https://aptekarski.com/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH