Prawnik NIA ws. zezwoleń na prowadzenie apteki

PRAWO

Autor: aptekarzpolski.pl/rynekaptek.pl   06-06-2017, 14:07

Prawnik NIA ws. zezwoleń na prowadzenie apteki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prawnik Naczelnej Izby Aptekarskiej, mec. Krzysztof Baka w majowym numerze pisma „Aptekarz Polski” podsumowuje najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa „Apteka dla pacjenta”. Przepisy wejdą w życie 25 czerwca 2017 roku.

Prawnik NIA wskazuje m.in. na prawo, które zezwala na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wyłącznie:

- farmaceucie posiadającemu prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

- spółce jawnej lub spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Ustawa potwierdza zasadę, że do zezwoleń na prowadzenie apteki nie stosuje się art. 494 § 2 k.s.h. oraz art. 531 § 2 k.s.h. Są to przepisy dotyczące łączenia i podziału spółek handlowych, a więc: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Oznaczają, że w kwestii łączenia spółek obowiązuje zasada, zawarta w art. 492 § 2 k.s.h.: „Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej.”

Jak wyjaśnia Krzysztof Baka, dotychczas przedsiębiorcy tworzący sieci aptek prezentowali stanowisko, że zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej należy do kategorii zezwoleń, które „ex lege przechodzą na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną i nie ma ustawy, która stanowiłaby inaczej.”

- Pogląd ten był i jest konsekwentnie podważany przez Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej, które wywodzi, że jeszcze przed omawianą zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, charakter decyzji, jaką jest zezwolenie oraz szereg przepisów ustawy „stanowiły inaczej”, tzn. wyłączały przejście zezwoleń na spółkę przejmująca lub spółkę nowo zawiązaną – pisze.

Tak więc po wejściu w życie nowelizacji, zasadą będzie, że na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną nie przechodzą z dniem połączenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Więcej: http://www.aptekarzpolski.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH