Prawnik SIA jeszcze raz omawia nowe przepisy

PRAWO

Autor: SIA/rynekaptek.pl   08-06-2017, 10:21

Prawnik SIA jeszcze raz omawia nowe przepisy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

25 maja 2017 r. w Dz. U. poz. 1015 opublikowano ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, popularnie zwaną ADA (apteka dla aptekarza), choć to nazwa myląca – pisze mec. Krystian Szulc ze Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Zgodnie z art. 2 ustawy - jej przepisy będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych po 25 czerwca 2017 r. Ponadto zezwolenia wydane do 25 czerwca br. zachowują swoją ważność.

Prawnik SIA wskazuje, że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli otrzymać tylko farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty (nowy ust. 4 art. 99):

- prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
- spółka jawna lub spółka partnerska (zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych), ale ich wyłącznym przedmiotem działalności może być tylko prowadzenie apteki i ich wspólnikami (partnerami) mogą być tylko farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Jego zdaniem, zmiany art. 99 to najważniejsza część tej ustawy, z tego względu, że dodano art. 99 ust. 2a, w którym wyłączono stosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, w których zapisano tak zwaną ciągłość sukcesji uprawnień spółek przekształcanych.

Oznacza to, że pomimo zapisów art. 494 par. 2 , 531 par. 2 , 553 par. 2 , 551 par. 1, jeżeli przekształcana spółka nie spełni wymogów nowej ustawy to znaczy (wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej farmaceuci nie posiadają 4 aptek lub nie są związani z ponad 4 aptekami) to zezwolenie nie przejdzie na nową spółkę z mocy prawa, jak do 25 czerwca 2017 r. lecz wygaśnie.

Z kolei po ust. 3 dodano ust. 3 a-h - wprowadza istotne ograniczenia w prawie do uzyskania zezwolenia. Zezwolenia nie udziela się jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner:

- jest wspólnikiem w spółkach które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki lub
- prowadzi 4 apteki lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni prowadzą co najmniej 4 apteki lub
- jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o Ochronie Konkurencji i Konsumentów której członkowie prowadzą co najmniej 4 apteki lub
- wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Prawnik podsumowuje - farmaceuta lub spółki, w których uczestniczy i to w sposób pośredni lub bezpośredni, mają prowadzić nie więcej niż 4 apteki. W jego ocenie, dopiero praktyka zweryfikuje stosowanie tego zapisu.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH