Prawnik: ten wyrok ws. przechodzenia zezwoleń jest nie do zaakceptowania

PRAWO

Autor: Prawo.pl, Orzeczenia Sądów Administracyjnych   07-05-2021, 14:12

Prawnik: ten wyrok ws. przechodzenia zezwoleń jest nie do zaakceptowania Sprawa dotyczyła połączenia spółek prowadzących apteki w trybie Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie zezwolenia na prowadzenie aptek na nowo utworzony podmiot Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Sąd uznał, że skoro przepis PF mówi o wydawaniu zezwolenia, to może być stosowany tylko do wydawania zezwolenia, a nie innych zdarzeń, np. przejścia zezwolenia na nowo utworzony podmiot.

- Dotychczas nie budziło wątpliwości, że wymagania, jakie trzeba spełnić, by uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki, muszą być przestrzegane zarówno podczas uzyskiwania zezwolenia, jak i w trakcie prowadzenia działalności - ocenia prof. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego, wspólnik w kancelarii Rogalski i Wspólnicy, w komentarzu dla serwisu prawo.pl (Prof. Rogalski: Przepisy antykoncentracyjne obowiązują apteki przez cały okres działalności).

Prawo farmaceutyczne vs Kodeks Spółek Handlowych

Tak też orzekały sądy administracyjne. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2020 r., sygn. akt II GSK 3025/17, zaprezentował odmienne stanowisko, uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła połączenia spółek prowadzących apteki w trybie Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie zezwolenia na prowadzenie aptek na nowo utworzony podmiot.

NSA uznał, że przepis art. 99 ust. 3 p.f. nie jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., wykluczającym możliwość przejścia zezwolenia na prowadzenie apteki ze spółki przejętej na spółkę przejmującą w przypadku, gdyby w wyniku przejęcia spółki miało dojść do przekroczenia limitów koncentracji, wskazanych w art. 99 ust. 3 p.f.

Stanowisko nie do zaakceptowania

Zatem nawet jeśli w wyniku połączenia doszło do przekroczenia przepisów antykoncentracyjnych, to generalna sukcesja uprawnień z tytułu uzyskanych zezwoleń administracyjnoprawnych, która dotyczy m.in. zezwolenia na prowadzenie apteki, umożliwia przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na prowadzenie apteki na podmiot przejmujący.

- Stanowisko NSA w skrócie opiera się ono na założeniu, że skoro przepis art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 PF mówi o wydawaniu zezwolenia to tylko i wyłącznie może być stosowany do wydawania zezwolenia, a nie jakichkolwiek innych zdarzeń, w tym dotyczących przejścia zezwolenia na nowo utworzony podmiot. Takiego stanowiska nie sposób zaakceptować - komentuje mec. Rogalski.

Jego zdaniem, taka wykładnia ta może prowadzić do obejścia przepisów prawa.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH