Prawo jest, będzie kłopot z dostępnością?

PRAWO

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   07-08-2017, 11:42

Prawo jest, będzie kłopot z dostępnością? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poseł Piotr Liroy-Marzec pyta ministra zdrowia, jak w praktyce będzie przebiegać realizacja prawa pacjentów w dostępie do leczniczej marihuany. Wyraża wątpliwość co do utrzymania ciągłości dostaw surowców, z których następnie będą wykonywane leki.

Złożenie przez Prezydenta RP podpisu pod ustawą dopuszczającą terapię medyczną marihuaną stworzyło nową sytuację prawną. Dzięki ustawie, pacjenci mają mieć dostęp na podstawie recepty do leków recepturowych wykonanych w aptece.

Poseł jednak ma kilka pytań dotyczących monitorowania obrotu i dostępności preparatów z konopi innych niż włókniste, które będą rejestrowane na podstawie art. 33a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pyta m.in. w jakim zakresie obowiązki podmiotu odpowiedzialnego oraz hurtowni farmaceutycznej w zakresie utrzymania ciągłości dostaw oraz przekazywania informacji na potrzeby państwowego monitorowania obrotu lekami dotyczą surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych?

Przypomina, że zgodnie z art. 36z. ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, podmiot odpowiedzialny oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi są obowiązani zapewnić, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów.

W związku z tym pyta, jakie instrumenty prawne ma Minister Zdrowia dla wyegzekwowania obowiązku realizacji dostaw?

- W kontekście możliwości dopuszczenia do obrotu surowców farmaceutycznych w postaci konopi innych niż włókniste powstaje pytanie dotyczące możliwości monitorowania obrotu tymi surowcami – w jakim zakresie obowiązki podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym dotyczące monitorowania obrotu, w tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, obejmują surowce farmaceutyczne i sporządzane z nich leki recepturowe? - pisze poseł.

Dalej zauważa: - Jeśli przyjąć, że lek recepturowy (z definicji w art. 2 pkt 12) jest produktem leczniczym sporządzonym w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a surowcem farmaceutycznym (art. 2 pkt 40) jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych, dane o obrocie lekami recepturowymi – jako produktami leczniczymi z definicji – powinny podlegać przetwarzaniu w ZSMOPL, ale dane o obrocie surowcem farmaceutycznym, który z definicji nie jej produktem leczniczym, nie podlegają przetwarzaniu w ZSMOPL.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH