Prezes NRA ws. określenia terminów realizacji recepty

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   09-05-2017, 09:25

Prezes NRA ws. określenia terminów realizacji recepty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska skierowała list do Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminów realizacji recept lekarskich. Zwróciła uwagę na charakter terminu recepty, który został rozstrzygnięty w wyroku WSA z 4 kwietnia 2007 roku.

Prezes NRA przywołuje stanowisko resortu w tej sprawie, wyrażone pismem z 8 maja 2008 roku.

MZ wskazuje w nim, że „w przypadku obliczania terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115 Kodeksu cywilnego stanowiącego: “Jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia. który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”, gdyż spowodowałoby akceptację realizacji recept dnia 31, 32 (lub dłuższego), w przypadku gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę.

Dalej: „Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku zapisu art. 110 który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczenia.

Treść § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji recept tj. “Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia…”. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia, przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu.”

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwraca uwagę, że charakter terminu recepty został rozstrzygnięty w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2007 r. zgodnie z którym: „w powołanym przepisie w sposób jednoznaczny określone zostały terminy realizacji recept lekarskich. Terminy te są terminami prawa materialnego i nie mogą być w żadne sposób zmieniane, tj. np. przedłużane. Po ich upływie recepta lekarska traci swoją ważność, a jej realizowanie (wydawanie leku) przez aptekę lub punkt apteczny, uznać należy za działanie niedopuszczalne i naruszające prawo.”

Na podstawie powyższego, prezes NRA wskazała sprawdzenia weryfikujące poprawność danych przekazywanych przez aptekę lub punk apteczny w elektronicznych komunikatach w zakresie terminowej realizacji recept określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu centralnego zarządzania sprawdzeniami.

W swoim piśnie prezes NRA prosi ministerstwo o przyjęcie powyższych informacji w tej sprawie.

Więcej: http://www.nia.org.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH