Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zdrowotne programy pilotażowe

PRAWO

Autor: PAP/rynekaptek.pl   10-11-2017, 08:25

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zdrowotne programy pilotażowe Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która tworzy ramy prawne do prowadzenia zdrowotnych programów pilotażowych oraz ma uprościć i doprecyzować procedury tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej.

O podpisaniu znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek (9 listopada).

W regulacji zdefiniowano pojęcie programu pilotażowego, jako zespołu zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków organizacji, realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych.

Minister zdrowia został wskazany jako podmiot zobowiązany do opracowania i ustalenia - w drodze rozporządzenia - programu pilotażowego, a następnie jego nadzorowania i kontrolowania. Narodowy Fundusz Zdrowia ma wdrażać, finansować, monitorować i ewaluować programu.

Nowelizacja ma uprościć i doprecyzować procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a także zapewnić standaryzację podejmowanych działań. Programy będą także mogły być tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Samorządy, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii AOTMiT.

Nowelizacja umożliwi też zawieszenie, w całości lub w części, realizacji programu zdrowotnego w przypadku braku możliwości jego finansowania lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację. Program musiałby zostać wznowiony po ustaniu przyczyn zawieszenia. Jeśli w ciągu 2 lat program nie zostanie wznowiony, wówczas jego realizacja zostanie uznana za zakończoną, a podmiot go realizujący będzie obowiązany do złożenia raportu końcowego.

Program będzie też mógł zostać zakończony w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niecelowość jego dalszej realizacji, np. jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe, dotyczące danej choroby.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH