Program 75+: liczba e-recept z AOS na bezpłatne leki dla seniorów jest znikoma. Blokuje to jeden zapis

PRAWO

Autor: Sejm   06-05-2021, 08:01

Program 75+: liczba e-recept z AOS na bezpłatne leki dla seniorów jest znikoma. Blokuje to jeden zapis Resort zdrowia zapowiada zmianę przepisów, by umozliwić seniorom otrzymywanie e-recept Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Bez udzielenia zgody lekarzowi AOS dostępu do dokumentacji medycznej poprzez portal IKP, medyk nie może wystawić e-recepty na bezpłatne leki. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje legislacyjne.

Grupa posłów zwróciła uwagę ministra na sposób funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla seniorów.

Zgodnie z art. 43a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne dla seniorów po ukończeniu 75. roku życia.

Kto może wystawić e-receptę

Podstawą do ich wydania są recepty wystawione przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o NFZ. Od 1 lipca zostało wprowadzone bezpłatne zaopatrzenie w ww. środki i leki na podstawie recepty elektronicznej, do wystawiania której uprawnieni zostali lekarze z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy:

1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Możliwość realizacji tego uprawnienia od 1 lipca 2020 roku jest wyłącznie na podstawie recepty elektronicznej.

W praktyce to nie działa

Niestety realna możliwość skorzystania z tych uprawnień przez pacjentów 75+ jest znikoma. Wpierw nie było to możliwe przez kilka miesięcy ze względu na brak uruchomienia funkcji P1 dla wszystkich uprawnionych do wystawiania recept „S”.

Obecnie sytuacją blokującą to uprawnienie dla pacjentów powyżej 75. roku życia jest wymóg wyrażenia zgody przez pacjenta lekarzom AOS-u, dla wyrażenia której wymagane jest założenie przez pacjentów IKP, o czym mówi art. 35 ust. 1a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Bardzo często dla pacjentów w wieku senioralnym ten wymóg ze względów ograniczeń technicznych jest nie do spełnienia.

"Niestety pomimo wielu interwencji ze strony pacjentów oraz przedstawicieli Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" Ministerstwo Zdrowia nie naprawiło własnego błędu, który niewątpliwie ma wpływ na dostępność leków dla seniorów" - informują posłowie.

Opracowane zostały stosowne propozycje legislacyjne

Resort zdrowia odpowiada, że przewiduje zmianę zapisu, że tylko pacjent posiadający IKP może wyrazić zgodę na udostępnienie lekarzom specjalistom niezbędnej do weryfikacji dokumentacji medycznej, na której podstawie będzie wystawiał recepty "S".

- Minister Zdrowia ma świadomość problemów technicznych związanych z wyrażaniem zgód. Ma na uwadze możliwość racjonalizacji przepisów w powyższym zakresie, w tym też celu opracowane zostały stosowne propozycje legislacyjne - oświadczył wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Jednocześnie resort jest przeciwny dopuszczeniu do złożenia takiej zgody w formie pisemnej u lekarza specjalisty.

- Przygotowywane przez resort zdrowia rozwiązania muszą wpisywać się w długofalowe działania zmierzające do tego, aby szeroko pojęta ochrona zdrowia nadążała za postępującym rozwojem technologicznym. Wszelkie narzędzia z zakresu e-zdrowia powinny podlegać stałemu rozwojowi jako priorytet w ochronie zdrowia, natomiast rozwiązania,które w gruncie rzeczy należałoby uznać za anachroniczne, powinny stanowić element jedynie uzupełniający i podlegać stopniowej, ale jednak eliminacji - odpowiedział wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH