Programy lojalnościowe budzące wątpliwości prawne będą ścigane

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   18-11-2010, 11:14

Programy lojalnościowe budzące wątpliwości prawne będą ścigane Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Programy lojalnościowe mają przyciągnąć klientów do konkretnych aptek i zachęcić ich do nabycia leków. Problem w tym, że niektóre programy są stosowane także dla leków refundowanych, co jest niezgodne z prawem.


- W związku z brakiem legalnej definicji reklamy działalności aptek i punktów aptecznych w ustawie PF, została ona zdefiniowana w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2008 roku, sąd w celu zdefiniowania powyższego zagadnienia odwołał się do wykładni językowej – informuje GIF i przytacza wyrok:

„W definicjach zawartych w publikacjach słownikowych reklamą jest działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystanie z określonych usług” (Wielki Słownik Wyrazów Obcych pod red. M. Bańki, wyd. PWN, Warszawa 2003). Istotnym elementem reklamy jest wymiar wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów”.

Sąd mając na uwadze definicję reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej ustawy) w zestawieniu z definicją apteki (art. 86 ust. 1 ustawy PF) stwierdził, iż „reklamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece”.

Przesłanki bezpośrednie
Na tej podstawie GIF uznaje, że programy lojalnościowe są rodzajem reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, gdyż są konstruowane w celu zachęcenia pacjentów do kupowania jak najczęściej i jak najwięcej produktów leczniczych w konkretnej aptece.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH