Projekt nowelizacji rozporządzenia covidowego: nowe kategorie osób priorytetowych

PRAWO

Autor: RCL/ rynekaptek.pl   25-01-2021, 09:02

Projekt nowelizacji rozporządzenia covidowego: nowe kategorie osób priorytetowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 zostały wprowadzone regulacje polegające na uzupełnieniu kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o nowe kategorie osób. Są też nowe grupy osób zwolnionych z kwarantanny.

Najistotniejszą zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego).

Proponowane zmiany są związane z koniecznością umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego. Ponadto zaproponowane przepisy mają umożliwić ciągłość realizacji szkolenia zawodnikom młodzieżowych kategorii wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) oraz zapewnić możliwość właściwego przebiegu współzawodnictwa sportowego i umożliwić sędziom wcześniejsze przybycie na rozgrywane zawody i wypoczynek po nich.

Ponadto z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w hotelach i innych podmiotach świadczących usługi hotelarskie dziennikarzy, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

Z zakazu zgromadzeń wyłączono szkolenia i kursy dla strażników gminnych (miejskich) oraz konkursy, olimpiady i turnieje, a także próbne zastosowanie materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

W związku z różnymi postulatami w tym zakresie związanymi z treścią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zostały wprowadzone regulacje polegające na uzupełnieniu kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o nowe kategorie osób:

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH