Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, w tym o IOWISZ

PRAWO

Autor: RCL/ rynekaptek.pl   04-08-2017, 13:06

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach, w tym o IOWISZ Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek (4 sierpnia) projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy m.in. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy dotyczą oceny celowości inwestycji i dedykowanego tejże ocenie narzędzia w postaci Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Uzyskanie dotacji będzie możliwe wyłącznie po pozytywnej ocenie inwestycji z wykorzystaniem narzędzia IOWISZ.

W przypadku inwestycji, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich, opinię o celowości inwestycji wydaje się niezależnie od jej wartości. Inwestycja może polegać na robotach budowlanych lub wyposażeniu zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią jej główny cel.

W uzasadnieniu poinformowano, że od początku funkcjonowania narzędzia IOWISZ podmioty złożyły 1047 wniosków (z tego 780 w 2017 r.). Odpowiednio do MZ złożono 175 (109) wniosków. Do ministra zdrowia złożono również 55 protestów od opinii wydanych w pierwszej instancji. Zaznaczono, że potencjalni wnioskodawcy to łącznie 19 827 podmiotów leczniczych.

W projekcie ustawy zapisano, że wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której wartość przekracza 1 mln zł.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH