Projekt rozporządzenia MZ: jak walczyć z narkomanią

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   15-09-2010, 10:03

Projekt rozporządzenia MZ: jak walczyć z narkomanią Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Przedstawiony projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Krajowy Program określa harmonogram przyjętych działań, cele, sposoby ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich realizację, a także podmioty właściwe do podejmowania określonych działań.

W projekcie rozporządzenia określone zostały również kierunki działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które następnie powinny znaleźć swoją konkretyzację w wojewódzkich i gminnych programach przeciwdziałania narkomanii.

Cel ogólny Krajowego Programu, jakim jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych, realizowany będzie w pięciu obszarach: profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej, ograniczenia podaży, współpracy międzynarodowej, badań i monitoringu.

Potentant w produkcji amfetaminy

Polska jest jednym z głównych producentów amfetaminy. Według ostatnich danych w naszym odnotowano wzrost liczby przestępstw dotyczących produkcji, obrotu i przemytu prekursorów. Ze względu na dynamicznie zmieniające się sposoby produkcji narkotyków, pojawianie się nowych środków odurzających oraz zastępowanie prekursorów znajdujących się pod ścisłą kontrolą innymi, nowymi substancjami, niezbędne jest realizowanie działań mających na celu efektywną kontrolę prekursorów oraz rozwijanie współpracy z przemysłem farmaceutycznym oraz chemicznym.

W Polsce od kilku lat wzrasta także liczba zabezpieczonych upraw konopi indyjskiej. W 2008 roku ujawniono 123 uprawy konopi innych niż włókniste. Wskazuje to na potrzebę rozwijania działań, których celem jest wykrywanie nielegalnych upraw prowadzonych przez zorganizowanie grupy przestępcze.

Przez terytorium Polski przebiegają główne szlaki przemytu narkotyków. Niezbędne jest zatem dalsze wzmacnianie współpracy odpowiednich służb i instytucji na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, a także rozwijanie stałego monitoringu pojawiania się na rynku nowych substancji.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH