Projekt rozporządzenia w sprawie recept: jest dawka maksymalna, nie ma limitu pięciu leków

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   04-09-2009, 13:16

 Projekt rozporządzenia w sprawie recept: jest dawka maksymalna, nie ma limitu pięciu leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich. Ministerstwo chce m.in. wyeliminować obecnie istniejący limit przepisania maksymalnie 5 leków na jednej recepcie.

Nowe przepisy zastąpią rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich. Zdaniem resortu, „zmiany usuną podstawowe problemy wynikające z obowiązywania niektórych przepisów dotychczasowego rozporządzenia“.

Projekt rozporządzenia określa sposób m.in. i tryb wystawiania recept lekarskich, wzór recepty uprawniającej do nabycia leku lub wyrobu medycznego, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania, sposobu realizacji, kontroli wystawiania i realizacji.

Resort zdrowia zaproponował wprowadzenie dodatkowych kodów uprawnienia dla pacjentów chorujących na choroby umieszczone w wykazie chorób, w postaci znaku „P“, a w przypadku pacjentów chorujących na epidermolysis bullosa w postaci znaku „P-EB“; jeżeli pacjentowi nie przysługują te uprawnienia, wpisuje się w odpowiedniej rubryce recepty znak „X“.

Niewprowadzenie dodatkowych kodów wiązałoby się z „niemożliwością ustalenia przez osobę wydającą lek lub wyrób medyczny poziomu odpłatności leków dla wyżej wymienionych pacjentów, w przypadku leków lub wyrobów medycznych, które występują w dwóch różnych poziomach odpłatności“. Wprowadzenie dodatkowych kodów umożliwi też „bardziej elastyczną politykę odnośnie ustalania poziomów odpłatności dla leków i wyrobów medycznych“ - wyjaśnia resort.

W projekcie sprecyzowano pojęcie „dawki maksymalnej“ w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych. Ma to być dawka określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Nowe rozporządzenie doprecyzuje możliwe metody podania na recepcie ilości leku lub wyrobu medycznego, a także określi, iż najmniejsze opakowanie leku lub wyrobu medycznego ma być dostępne w obrocie hurtowym, w przypadku gdy wielkość opakowania nie została określona.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH