Projekt zaostrzający przepisy dotyczące dopalaczy

PRAWO

Autor: RCL/rynekaptek.pl   21-11-2017, 10:22

Projekt zaostrzający przepisy dotyczące dopalaczy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany wprowadzono z uwagi na powszechną dostępność do dopalaczy i liczne przypadki zatruć tymi substancjami.

Nowelizacja ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii została opracowana ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy wprowadza następujące zmiany:

- w art. 3 w pkt 2 po wyrazach, „które są prekursorami” dodaje się wyrazy „albo nowymi substancjami psychoaktywnymi”;

- pkt 11a otrzymuje brzmienie: „nowa substancja psychoaktywna – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 3”.

W projekcie podkreślono, że obecnie konieczne jest przyjęcie nowego podejścia do dopalaczy z uwagi na ich rozpowszechnianie i powszechną dostępność spowodowaną przeniesieniem ich sprzedaży do formy nieoficjalnej (liczba zatruć utrzymuje się na poziomie ok. 300 miesięcznie).

Zaproponowane w projekcie zmiany mają na celu objecie nowych substancji psychoaktywnych kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe oraz pozostawienie odpowiedzialności administracyjnej w zakresie środków zastępczych.

Zmianie ulegnie także definicja nowej substancji psychoaktywnej przez doprecyzowanie, że zostanie ona określona w wykazie wydanym na podstawie projektowanego art. 44f ustawy, analogicznie jak pozostałe substancje objęte kontrolą tj. środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

W konsekwencji zastosowania przepisów karnych względem nowych substancji psychoaktywnych zmianie ulegała również definicja środka zastępczego.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 20 grudnia 2017 roku.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH