Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   28-09-2016, 11:14

Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek Zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego

Prokurator Generalny uznał, że zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę. Art. 94 ust 1 Pf jest zgodny z Konstytucją.

Tym samym zajął odmienne stanowisko niż poprzedni prokurator generalny w sprawie konstytucyjności przepisów dot. zakazu reklamy aptek.

Sprawa dotyczy spółki Farmacom, która w 2015 roku skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę, iż przepis art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zakazujący reklamy aptek i punktów aptecznych, jest niezgodny z przepisami Konstytucji RP.

23 listopada 2015 roku, ówczesny prokurator generalny, Andrzej Seremet, przedstawił stanowisko, w którym przychylał się do opinii skarżącego.

"Ponowna analiza zaskarżonego przepisu prowadzi do wniosków częściowo odmiennych od zaprezentowanych w poprzednim stanowisku" - stwierdza zastępca prokuratora generalnego, Robert Hernand.

Zastrzega, że aktualność zachowuje argumentacja i oceny dotyczące m.i.: doprecyzowania i rekonstrukcji wzorów konstytucyjnych; zakresu, w jakim postępowanie podlega umorzeniu; kontekstu historycznego zakwestionowanego rozwiązania prawnego i praktyki jego stosowania; oceny zgodności z zasadą określoności prawa, wolności działalności gospodarczej oraz dopuszczalności jej ograniczenia; wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; wolności komunikowania się i uregulowań prawa europejskiego. Modyfikacji ulega natomiast wynik testu proporcjonalności.

Z art. 31 ust. 3 Konstytucji wynika, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane, gdy są konieczne dla ochrony zdrowia. Państwo ma obowiązek zapewnienia takiego kontekstu prawnego, by usuwać zewnętrzne zagrożenia zdrowia jednostki, jak i eliminować pokusy skłaniające ja do dobrowolnego niszczenia swojego zdrowia. W tej drugiej sferze mogą pojawiać się problemy związane z ograniczeniem swobody działalności gospodarczej, a nawet wolności słowa, np. poprzez ustanawianie zakazów reklamy określonych produktów.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH