Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   28-09-2016, 11:14

Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prokurator Generalny uznał, że zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę. Art. 94 ust 1 Pf jest zgodny z Konstytucją.

Tym samym zajął odmienne stanowisko niż poprzedni prokurator generalny w sprawie konstytucyjności przepisów dot. zakazu reklamy aptek.

Sprawa dotyczy spółki Farmacom, która w 2015 roku skierowała do Trybunału Konstytucyjnego skargę, iż przepis art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zakazujący reklamy aptek i punktów aptecznych, jest niezgodny z przepisami Konstytucji RP.

23 listopada 2015 roku, ówczesny prokurator generalny, Andrzej Seremet, przedstawił stanowisko, w którym przychylał się do opinii skarżącego.

"Ponowna analiza zaskarżonego przepisu prowadzi do wniosków częściowo odmiennych od zaprezentowanych w poprzednim stanowisku" - stwierdza zastępca prokuratora generalnego, Robert Hernand.

Zastrzega, że aktualność zachowuje argumentacja i oceny dotyczące m.i.: doprecyzowania i rekonstrukcji wzorów konstytucyjnych; zakresu, w jakim postępowanie podlega umorzeniu; kontekstu historycznego zakwestionowanego rozwiązania prawnego i praktyki jego stosowania; oceny zgodności z zasadą określoności prawa, wolności działalności gospodarczej oraz dopuszczalności jej ograniczenia; wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji; wolności komunikowania się i uregulowań prawa europejskiego. Modyfikacji ulega natomiast wynik testu proporcjonalności.

Z art. 31 ust. 3 Konstytucji wynika, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane, gdy są konieczne dla ochrony zdrowia. Państwo ma obowiązek zapewnienia takiego kontekstu prawnego, by usuwać zewnętrzne zagrożenia zdrowia jednostki, jak i eliminować pokusy skłaniające ja do dobrowolnego niszczenia swojego zdrowia. W tej drugiej sferze mogą pojawiać się problemy związane z ograniczeniem swobody działalności gospodarczej, a nawet wolności słowa, np. poprzez ustanawianie zakazów reklamy określonych produktów.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH