Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   28-09-2016, 11:14

Prokurator Generalny modyfikuje stanowisko ws. zakazu reklamy aptek Zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego

Prokurator Generalny uznał, że zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę. Art. 94 ust 1 Pf jest zgodny z Konstytucją.


Nie można zapominać, że swoboda prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym. (...) Ustawodawca, chroniąc wartość, jaką jest zdrowie publiczne, ma szczególną legitymację do dokonywania ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Dlatego-po przyjęciu założenia, iż państwo nie powinno wspierać, lecz ograniczać działanie polegające na nakłanianiu konsumentów do korzystania z usług aptek, którego to nakłaniania efektem może być nadmierna konsumpcja leków ustawodawca, korzystając z przysługującej mu swobody, był uprawniony do uznania, że wprowadzenie zakazu reklamy aptek jest środkiem niezbędnym dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony zdrowia.

Prokurator przypomina, że "apteki nie powinny być zakładami, których głównym celem jest maksymalizacja zysku, lecz są placówkami ochrony zdrowia publicznego. W każdej aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie.

Każdy farmaceuta może być kierownikiem tylko jednej apteki. Kierowanie przez farmaceutę apteką nie może być utożsamiane z pełnieniem obowiązków menagera, którego głównym zadaniem jest osiągnięcie możliwie wysokich obrotów handlowych. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma bowiem na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych.

Biorąc pod uwagę rodzaj chronionych przez zaskarżony przepis wartości konstytucyjnych, należy uznać, że zalety badanej regulacji przeważają nad jej wadami. Brak możliwości reklamy apteki-przy uwzględnieniu charakteru rynku obrotu produktami leczniczymi, który zawiera wiele ograniczeń swobody działalności gospodarczej umotywowanych koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia - nie stanowi nadmiernego ciężaru nałożonego na przedsiębiorców. Zakaz ten kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, nie preferuje żadnych podmiotów i nie narusza zasad równej konkurencji.

- Ustanowiony w art. 94a ust. l prawa farmaceutycznego zakaz reklamy aptek nie stanowi środka nieefektywnego, nieproporcjonalnego ani też uciążliwego w stopniu większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego przez ustawodawcę, legitymowanego konstytucyjnie celu związanego z zapewnieniem właściwego poziomu ochrony zdrowia - ocenia prokurator.

W TK są jeszcze dwie inne skargi dotyczące konstytucyjności przepisów art. 94a ust. 1 ustawy Pf. Jedną złożyła Fundacja Dr. Max z siedzibą we Wrocławiu, drugą - spółka "Biała" z siedzibą w Lublinie.
Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH