Prokurator Generalny: zakaz reklamy aptek jest niekonstytucyjny

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   16-02-2016, 08:29

Prokurator Generalny: zakaz reklamy aptek jest niekonstytucyjny Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zakaz reklamy aptek ogranicza swobodę konkurencji, a przy tym beneficjentami owego rozwiązania wydaje się być część podmiotów uczestniczących  – uważa prokurator generalny w stanowisku do TK w zw. ze skargą konstytucyjną jednej ze spółek.

Andrzej Seremet w swojej opinii dla TK zauważa dalej, że "artykuł 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) narusza wolność działalności gospodarczej i nie realizuje przy tym ważnego interesu społecznego, a także jest wbrew wolności do rozpowszechniania informacji. Cała regulacja wywołuje nieusprawiedliwioną nierówność pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi".

Zdaniem prokuratora, "ustawodawca wybrał rozwiązanie, które sięga bardzo głęboko w sferę wolności gospodarczej i nie zrealizował żadnego zaplanowanego celu".

W opinii Seremeta, można wprowadzić ograniczenie reklamy na rynku farmaceutycznym. Jednak musi być ona proporcjonalna do potrzeb, co w tym przypadku oznacza mniejszą rygorystyczność.

Wprowadzenie zakazu byłoby możliwe tylko w odniesieniu do określonych form działalności marketingowej (np. dopuszczalne prowadzenie programów rabatowych, zaś zabronione promowanie się w internecie), czy określenie maksymalnej kwoty, którą dany przedsiębiorca może przeznaczyć rocznie na działania reklamowe (aby wyrównać szanse małych i dużych).

Prokurator przypomniał, że "podmiotem postulującym wprowadzenie zakazu reklamy aptek i ich działalności była natomiast Naczelna Izba Aptekarska, a jej wniosek został uwzględniony na etapie prac komisji sejmowej w drodze poprawki poselskiej.

Dodał, że jak wynika "z późniejszych wypowiedzi organów państwowych i aptekarskiego samorządu zawodowego oraz z orzecznictwa sądowego i administracyjnego, a także wypowiedzi doktryny wynika, że wprowadzenie zakazu uzasadnione było koniecznością zwiększenia ochrony pacjentów oraz finansów publicznych przed negatywnymi skutkami reklamy aptek, zwiększającymi w rzeczywistości popyt na usługi farmaceutyczne świadczone w aptekach, bez faktycznego wskazania do korzystania z nich".

Podziela jednak zdanie przeciwników zakazu reklamy: "Trudno postrzegać ów zakaz jako niezbędny środek służący zmniejszeniu konsumpcji leków, zwłaszcza w sytuacji, gdy jednocześnie dopuszczalne są – choć w ograniczonym zakresie – działania marketingowe dotyczące samych leków".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH