Propozycja: jeden farmaceuta - max 4 apteki + kryterium geograficzne

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   20-10-2016, 17:27

Propozycja: jeden farmaceuta - max 4 apteki + kryterium geograficzne Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Geografia aptek, maksymalnie cztery apteki prowadzone przez jeden podmiot i odmowa zezwolenia na prowadzenie aptek w regionach, gdzie na jedną placówkę przypada mniej niż 3 tys. mieszkańców - to propozycje zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego.

Członkowie zespołu przygotowali propozycję projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. - Wprowadzamy kilka kryteriów, które pozwolą rozłożyć usługi na rynku i funkcjonowanie samych aptek w sposób równomierny. Chcemy, by działała zasada geografii, polegająca na wyznaczeniu obszaru, w którym apteka może działać bez konkurencji. W drugim przypadku chcemy ograniczyć liczbę aptek, którą może posiadać jeden podmiot - tłumaczył przewodniczący Waldemar Buda, podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu (20 października br).

- Ponieważ jest przyjęty wskaźnik pięciu aptek jako podmiotu sieciowego, zatem założyliśmy cztery apteki jako poziom akceptowalny przy proponowanym rozwiązaniu. Dodatkowo przyjęliśmy założenie, by podmioty uzyskiwały pozwolenie na apteki tam, gdzie to nasycenie jest jeszcze - w naszej ocenie - niewystarczające, czyli przekracza 3 tys. mieszkańców na jedną aptekę - dodał.

Projekt wiąże aptekę z farmaceutą
Propozycje zespołu szczegółowiej przedstawiła dyrektor Departamentu Prawnego GIF, Paulina Sosin-Ziarkiewicz:

- Projekt wiąże funkcjonowanie aptek z farmaceutą. Przenosi odpowiedzialność za prowadzenie apteki bezpośrednio na farmaceutę i eliminuje jej bezosobowe prowadzenie przez podmiot, który wykonuje to w oderwaniu od opieki farmaceutycznej i celu, do jakiego jest przeznaczona apteka.

Jak dodała dyrektor, z pewnością rozwiązanie, by apteki były prowadzone, a zezwolenia wydawane tylko spółkom, które są spółkami osobowymi, przełoży się na wyższy poziom i standard funkcjonowania tych aptek: - W naszej ocenie będzie to korzystna zmiana na rynku, a jednocześnie wprowadzi proste i jednoznaczne zasady, jeśli chodzi o udzielanie zezwoleń i rozmieszczenie tych aptek na terenie całego kraju.

Dodatkowo prawnik mówiła o propozycji zmiany przepisu, który jest w rozdziale ogólnym dotyczącym zezwoleń, który wprowadza ograniczenie, jeśli chodzi o sukcesję uniwersalną: - Jeśli mamy przejęcie zezwolenia, to bierzemy pod uwagę wymogi, które są w ustawie Prawo farmaceutyczne.  Chodzi zatem o doprecyzowanie i zmianę art. 37 ao Pf, ze wskazaniem na przechodzenie zezwolenia, czyli przekazaniem sukcesji uniwersalnej wobec podmiotu, który spełnia wymogi do uzyskania zezwolenia.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH