Propozycja: rekompensata po NOP do 70 000 zł

PRAWO

Autor: blog.dzp.pl/ rynekaptek.pl   28-11-2017, 12:05

Propozycja: rekompensata po NOP do 70 000 zł Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego NPSO zasilanego wpłatami podmiotów, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych w ramach NPSO.

Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, termin do zgłaszania uwag upływa 30 listopada 2017 roku - przypominają prawnicy kancelarii DZP, podsumowując najważniejsze propozycje zmian.

Te zakładają ustanowienie Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO) oraz utworzenie Funduszu Kompensacyjnego NPSO.

Zgodnie z propozycją, wysokość wpłat wyniesie nie więcej niż 2% wartości brutto umowy i będzie określana nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Ustalenie uprawnień do zasiłku będzie się opierać na wystąpieniu (w określonym czasie po wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego) objawów chorobowych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek.

Powyższe objawy muszą wymagać leczenia w warunkach hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Procedura wypłaty opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego powinna trwać nie dłużej niż 2 miesiące, a jego wysokość wyniesie maksymalnie 70 000 zł. Opiekuńcze świadczenie kompensacyjne jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaproponowano również uzupełnienie wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej hospitalizacji o takie jednostki chorobowe jak: choroba wirusowa Ebola oraz zakażenia wirusami SARS oraz MERS-Co V oraz inne zakażenia wywołane koronawirusami powodujące zespoły ostrej niewydolności oddechowej.

Więcej: https://blog.dzp.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH