Przepis miał chronić drobnych aptekarzy

PRAWO

Autor: Piotr Semeniuk/ rynekaptek.pl   25-10-2016, 08:10

Przepis miał chronić drobnych aptekarzy Celem normy wydaje się być ochrona pozycji rynkowej drobnych aptekarzy kosztem większych sieci aptecznych

Duże sieci apteczne wykorzystują brak precyzji przepisów prawa farmaceutycznego i zwiększają swój udział rynkowy w poszczególnych województwach poprzez zakup mniejszych aptek, tym samym „obchodząc” 1 proc. przewidziany w art. 99 Pf - uważa mec. Piotr Semeniuk.

Dr Piotr Semeniuk, kierujący działem prawnym w centrum analitycznym Polityka Insight, przeanalizował m.in. przepisy prawa farmaceutycznego przyznające kompetencje do kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorcami oraz wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Zwrócił uwagę, że cele kontroli koncentracji przez GIF są odmienne niż przesłanki oceny i cele kontroli koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przypomniał, zgodnie z art. 99 prawa farmaceutycznego, prowadzenie apteki jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Takiego zezwolenia nie wydaje się, gdy przedsiębiorca (lub grupa kapitałowej, do której należy) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. 

Jak obejść próg rynkowy
Ponadto, autor przypomniał, kiedy WIF cofa zezwolenie: zgodnie z art. 37ap ust. 1 Pf wtedy, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

- Zamiar ustawodawcy polegający na wprowadzeniu wyżej opisanego progu 1 proc. wydaje się oczywisty: celem normy wydaje się być ochrona pozycji rynkowej drobnych aptekarzy kosztem większych sieci aptecznych - ocenia dr Semeniuk.

Dodaje: - Wzajemna relacja art. 99 i art. 37ap Pf jest od dłuższego czasu przedmiotem intensywnej debaty. Kluczowe pytanie zdaje się dotyczyć tego czy inspekcja farmaceutyczna może (lub musi) cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki wobec przedsiębiorcy, który co prawda w momencie jego uzyskiwania nie prowadził na terenie danego województwa więcej niż 1% aptek, ale wskutek późniejszych fuzji, stał się „częścią” grupy kapitałowej, która powyższy próg przekroczyła.

Jego zdaniem, w praktyce duże sieci apteczne wykorzystują brak precyzji przytaczanych wyżej przepisów prawa farmaceutycznego i zwiększają swój udział rynkowy w poszczególnych województwach poprzez zakup mniejszych aptek (rzecz jasna, posiadających już zezwolenie WIF), tym samym „obchodząc” niejako „próg rynkowy” przewidziany w art. 99 Pf.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH