Przepisy karne w ustawie o zawodzie farmaceuty: penalizują czyny niedozwolone

PRAWO

Autor: WOIA   20-05-2021, 13:02

Przepisy karne w ustawie o zawodzie farmaceuty: penalizują czyny niedozwolone Brak uprawnień do sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych, do których nie posiada się kwalifikacji, został obwarowany surowszą niż obecnie funkcjonująca sankcją Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Każdy, kto dokonuje powierzenia wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej, jest adresatem kary grzywny albo kary ograniczenia wolności.

"Ustawodawca umieszczając przepisy karne w ustawie o zawodzie farmaceuty, dosadnie podkreślił rangę i charakter tego zawodu, zastrzegając działania związane ze świadczeniem opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych wyłącznie dla osób posiadających stosowne umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia - ocenia dr n. farm. Grzegorz Pakulski, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

O jakie przepisy chodzi? Wielkopolski WIF opisał je w publikacji na stronach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pt. "Zawód: Farmaceuta".

Trzy przepisy karne

W rozdziale 6 ustawy o zawodzie farmaceuty zamieszczono trzy przepisy penalizujące czyny niedozwolone, tj. nieuprawnione posługiwanie się tytułem farmaceuty, wykonywanie tegoż zawodu bez stosownych uprawnień oraz powierzanie wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej.

W art. 79 ustawy o zawodzie farmaceuty, już samo nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym farmaceuty podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (sic!). Jak widać, podawanie się za kogoś, kim się nie jest, może okazać się dotkliwe w skutkach.

Z art. 80 omawianej ustawy wynika, że można zostać ukaranym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty bez wymaganych uprawnień.

Brak uprawnień do sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych, do których nie posiada się kwalifikacji, został obwarowany surowszą niż obecnie funkcjonująca sankcją.

Inspektor zwraca też uwagę na zmienioną treść art. 131 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym uchylono istniejący dotychczas ust. 1: „Kto nie będąc uprawnionym kieruje apteką, podlega grzywnie” natomiast ust. 2 ww. przepisu nadano następujące brzmienie: „Kto nie posiadając uprawnień zawodowych, wydaje z apteki produkt leczniczy, podlega grzywnie”.

Ten zakaz adresowany jest do wszystkich podmiotów

Art. 81 ustawy o zawodzie farmaceuty mówi o powierzeniu wykonywania zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień.

Ustawodawca przewidział w tej sytuacji dwa rozwiązania karne: jeśli osoba ta zrobi to nieumyślnie - zostanie ukarana grzywną. W innym przypadku karą będzie grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Jak wynika z literalnego brzmienia omawianego przepisu, jego adresatem jest każdy, kto dokonuje powierzenia wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej, a więc nie tylko podmiot, który prowadzi działalność reglamentowaną w postaci apteki, w której nie zatrudni farmaceuty posiadającego stosowne uprawnienia.

Konsekwencje ww. czynu może ponieść także na przykład kierownik apteki, który pozostawi powierzoną mu placówkę ochrony zdrowia publicznego pod nadzorem wyłącznie technika farmaceutycznego. Zakaz wynikający z tego przepisu adresowany jest do wszystkich podmiotów (osób fizycznych i prawnych), bez względu na powód powierzenia wykonywania zawodu farmaceuty osobie nieuprawnionej.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH