Przychodnia ukarana za handel lekami. Faktycznym celem ich nabycia była dalsza odsprzedaż

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   07-09-2018, 09:15

Przychodnia ukarana za handel lekami. Faktycznym celem ich nabycia była dalsza odsprzedaż Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Spółka prowadząca przychodnię została ukarana przez wojewodę za zbycie leków. We współpracy z WIF ustalono, że firma kupowała deficytowe leki, jednak nie stosowała ich w celu udzielania świadczeń. Produkty nabywano w celu dalszej odsprzedaży.

W październiku 2016 roku wojewoda nałożył na podmiot leczniczy karę pieniężną w wysokości 55 878 zł za zbycie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wbrew przepisom prawa farmaceutycznego.

Podstawą stało się zawiadomienie przesłane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informujące o sprzedaży produktów leczniczych do tej przychodni. Do zawiadomienia dołączono 12 faktur, z których wynikało, że przychodnia nabyła od września 2015 r. do 23 marca 2016 r. produkty lecznicze i oraz wyroby medyczne za łączną kwotę 27 939,40 zł.

W wyniku kontroli, po analizie wystawionych faktur VAT, stwierdzono, że zakład leczniczy zakupił w aptece produkty lecznicze deficytowe na rynku i wyroby medyczne za prawie 28 tys. zł, po czym nie spożytkował ich w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach prowadzonej działalności i zgodnie z jej profilem. W ocenie organu pierwszej instancji była to wystarczająca podstawa do uznania, że podmiot działał wbrew przepisom prawa.

Spółka odwołała się do ministra zdrowia, ale ten również uznał, że zakupione leki nie służyły do udzielania świadczeń pacjentom. Od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej w październiku 2014 r. do dnia zakończenia kontroli w lipcu 2016 r. placówka udzieliła świadczeń zdrowotnych jedynie 14 pacjentom, a od dnia 1 czerwca 2016 r. zatrudniony był tylko jeden lekarz specjalista medycyny ratunkowej w wymiarze jednej czwartej etatu.

Ponadto, zgromadzone w trakcie kontroli dowody wskazują, że kupowane przez spółkę produkty w założeniu nie miały służyć udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W zakładzie leczniczym brak było dokumentacji medycznej wskakującej na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom i ordynowanie im zakupionych, specjalistycznych farmaceutyków.

Dodatkowo mimo jedynie formalnego funkcjonowania placówki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, np. lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego, został nabyty w liczbie 80 opakowań w okresie 6 miesięcy (dane ze zgromadzonych 12 faktur). Jedynym wnioskiem wynikającym z takiego stanu rzeczy, w ocenie organów, jest uznanie, że przedmiotowe produkty nabyto w celu dalszej odsprzedaży.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH