Przychodnia ukarana za handel lekami. Faktycznym celem ich nabycia była dalsza odsprzedaż

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   07-09-2018, 09:15

Przychodnia ukarana za handel lekami. Faktycznym celem ich nabycia była dalsza odsprzedaż Dowody wskazują, że kupowane przez spółkę produkty w założeniu nie miały służyć udzielaniu świadczeń zdrowotnych (fot. archiwum)

Spółka prowadząca przychodnię została ukarana przez wojewodę za zbycie leków. We współpracy z WIF ustalono, że firma kupowała deficytowe leki, jednak nie stosowała ich w celu udzielania świadczeń. Produkty nabywano w celu dalszej odsprzedaży.

Spółka tłumaczyła, że leki nie zostały zaordynowane pacjentom z powodu zwłoki między złożeniem zapotrzebowania i jego realizacją, oraz z powodu rezygnacji pacjentów z kuracji. Minister Zdrowia nie uwierzył w te wyjaśnienia. "Zasady logicznego rozumowania i doświadczenie życiowe poddają w wątpliwość praktykę przedsiębiorcy, który wydatkuje wielotysięczne środki finansowe na zakup produktów, z których nie czyni żadnego użytku" - odpowiedział.

Jednocześnie ani wojewoda, ani minister zdrowia, nie uznali za wiarygodne wyjaśnienia, że zakupione produkty zostały jedynie przesunięte do magazynu hurtowni farmaceutycznej spółki, ponieważ ani w trakcie postępowania kontrolnego, ani do dnia wydania decyzji pierwszej instancji, spółka nie przedstawiła żadnych dowodów na okoliczność, że zakupione produkty w dalszym ciągu posiada. Mimo nabywania produktów leczniczych w wielkich ilościach, w zakładzie leczniczym nie było ich nawet w pojedynczych opakowaniach

W zgodnej ocenie, faktycznym celem nabycia produktów leczniczych była ich dalsza odsprzedaż. Przychodnia nie dokonała nabycia leków z apteki w ramach prowadzonej działalności jako podmiot leczniczy, a w ramach działalności hurtowni farmaceutycznej.

"Nabycie leków przez podmiot leczniczy miało zachować jedynie pozory legalności takiego działania, bowiem spółka z góry zakładała przesunięcie tych leków do magazynu hurtowni, a następnie ich wtórny obrót. Nie mogła zaś dokonać wprost zakupu leku z apteki jako hurtownia farmaceutyczna, bowiem jest to niezgodne z przepisami Prawa farmaceutycznego, co skutkowałoby sankcjami zarówno dla apteki, jak i hurtowni farmaceutycznej" - uznał.

Dodatkowo przesunięcie produktów leczniczych z zakładu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej narusza art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy PF, bowiem nie daje on możliwości zaopatrywania się hurtowni w leki w podmiocie leczniczym. Nie ma przy tym znaczenia, czy hurtownia farmaceutyczna i podmiot leczniczy to dwa odrębne podmioty, czy jest to ten sam podmiot, ale tylko z wyodrębnionymi częściami przedsiębiorstwa. Tym samym, hurtownia farmaceutyczna nie ma prawnej możliwości legalnego nabycia leków w drodze przesunięcia międzymagazynowego z zakładu leczniczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację wojewody i ministra zdrowia.

VII SA/Wa 2294/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH