Punkty apteczne: jeśli będą zmiany w wykazie leków, to nie rewolucyjne

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   02-11-2020, 11:32

Punkty apteczne: jeśli będą zmiany w wykazie leków, to nie rewolucyjne MZ: jeżeli zmiany w tym zakresie faktycznie nastąpią, to nie dokonają one rewolucji w zakresie tego, jakie produkty staną się dostępne w sprzedaży pozaaptecznej, czy w punktach aptecznych (fot. Pixabay)

Obecnie trwają prace nad koncepcją uaktualnienia wykazu produktów leczniczych dostępnych w punktach aptecznych i sprzedaży pozaaptecznej. Jest możliwe, że zmiany w tym zakresie zaszłyby w 2021 roku - informuje resort zdrowia.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poselską w sprawie braku aktualizacji wykazu leków, które mogą być dostępne w punktach aptecznych.

Resort zdrowia przypomina, że aktualnie obowiązującym w tym zakresie dokumentem jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1353).

Nie ma więc obowiązku corocznego aktualizowania wykazu.

Dodatkowo obowiązujące rozporządzenie było znowelizowane niecałe 3 lata temu – na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. 2428).

"Jedyną dającą się wyobrazić konwencją, w jakiej mogłaby nastąpić realna zmiana przedmiotowego wykazu jest taka, w której zakres asortymentowy dostępny w punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego uległby rozszerzeniu. Dowodzi tego fakt, że ww. nowelizacja z 2017 r., którą jako jedyną udało się skutecznie sfinalizować, miała taki właśnie charakter" - czytamy w odpowiedzi.

Dla kontrastu należy przypomnieć, że w tym samym 2017 roku, na jego początku, był procedowany projekt znacząco ograniczający sprzedaż pozaapteczną (głównie w sklepach ogólnodostępnych).

Procedowanie tego projektu zakończyło się po etapie konsultacji publicznych ze względu na liczbę, zakres i negatywny charakter zgłaszanych do projektu zastrzeżeń ze strony rynku, świadczących o głębokim sprzeciwie wobec projektu ze strony środowisk będących głównym adresatem projektowanych zmian.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH