PZ o teleporadach: zamiast wsparcia, mamy kolejny odgórny nakaz

PRAWO

Autor: RCL, PZ/ rynekaptek.pl   14-01-2021, 09:52

PZ o teleporadach: zamiast wsparcia, mamy kolejny odgórny nakaz Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ. Zmiana ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent - POZ. - Teleporada w ciągu doby? To niewykonalne - komentuje PZ.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projektowana zmiana, wychodząc naprzeciw sygnałom zgłaszanym przez pacjentów, ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent - świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W zamierzeniu ustawodawcy, wprowadzone zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Rozporządzenie doprecyzowuje terminy realizacji teleporady, wskazując że przedmiotowe świadczenie jest udzielane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej. Wprowadzane zmiany uwzględniają również zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu ze świadczeniodawcą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Tymczasem Porozumienie Zielonogórskie sygnalizuje, że propozycja, by teleporada była realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego jest niewykonalna.

 - Projekt nie był z nami konsultowany. Nie po raz pierwszy wprowadza się bez nas zasady, które nas dotyczą, co jest niedobrą praktyką. Tym razem wyjątkowo bulwersuje fakt, że zmienia się standardy organizacyjne teleporady dosłownie w przeddzień rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej - komentuje prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Jacek Krajewski.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH