RCL: wykreślić takie ogólnikowe sformułowanie

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   08-09-2017, 13:41

RCL: wykreślić takie ogólnikowe sformułowanie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W celu transparentności oraz zapobiegania nadużyciom, w projekcie nowelizacji ustawy PF jest zakaz pracy w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na istotnych stanowiskach, w ośmiu przypadkach. RCL wskazuje swoją wątpliwość wobec jednego z nich.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zakłada dodanie nowych przepisów dotyczących Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, mających na celu zapobieganie konfliktom interesów (dodanie nowych przepisów: art. 111 ust. 3 pkt 8, art. 114 oraz art. 114a pr.farm.).

W celu transparentności oraz zapobiegania nadużyciom, przepisy zakazują m.in., aby osoby pełniące istotne funkcje w ramach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej prowadziły działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem lub obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz substancjami pomocniczymi.

W sumie projekt przewidywał osiem sytuacji wykluczających możliwość pracy w inspekcji. Pracownicy mieliby składać stosowne oświadczenia o konflikcie interesów.

Komisja prawnicza, po wyrażeniu przez Rządowe Centrum Legislacji wątpliwości dotyczących faktycznej możliwości złożenia oświadczenia o konflikcie interesów w jednym z proponowanych przypadków, rekomenduje wykreślenie tego przepisu. Chodzi o pkt 8, zgodnie z którym osoby wymienione w art. 114a nie mogłyby pozostawać w takim stosunku prawnym ze stroną postępowania, że rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach należących do zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej mogą mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki wynikające z tego stosunku.

Zdaniem RCL, jest to bardzo ogólnikowe sformułowanie. Dodaje, że w przypadku takich osób zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu powstępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika i wyłączenia organu z postępowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH