RCL: zmiany w testowaniu domowników osób zakażonych

PRAWO

Autor: PAP   23-07-2021, 07:08

RCL: zmiany w testowaniu domowników osób zakażonych W rozporządzeniu zaproponowano dodanie możliwości wykonania testu molekularnego przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i poddanej z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych Fot. ShutterStock Data dodania: 21 grudnia 2022

Będzie możliwe wykonanie testu molekularnego w przypadku osób zamieszkujących lub prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które w czwartek, 22 lipca, ukazało się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i zostało skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W rozporządzeniu zaproponowano dodanie możliwości wykonania testu molekularnego przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i poddanej z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych.

Wiąże się to z tym, że okres obowiązkowej kwarantanny skończy się po siedmiu dniach od zakończenia tej izolacji lub po uzyskaniu negatywnego wyniku testu molekularnego (uzyskanego przez osobę odbywającą kwarantannę), wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu tej izolacji.

Jednak państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni w razie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie na terytorium RP, albo styczności ze źródłem zakażenia, albo zakażenia.

Termin ten został określony dla zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszelkich czynności mających na celu zapobieganie i zwalczanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto, mając na uwadze narastające obawy przed rozprzestrzenieniem się innych niż dominujące wariantów SARS-CoV-2, należy niezwłocznie uznać wprowadzenie projektowanych rozwiązań tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwiłby wprowadzenie koniecznych środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (w przypadku rozprzestrzeniania jego wariantów o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości).

Minister zdrowia i główny inspektor sanitarny, w celu dookreślenia wariantów tzw. alertowych, będą przekazywali państwowym inspektorom sanitarnym informacje o odmianach wirusa SARS-CoV-2 dominujących w danym okresie na terenie RP oraz o wariantach tego wirusa o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH