Realizacja e-zleceń na wyroby medyczne: jak rozumieć dzień przyjęcia zlecenia

PRAWO

Autor: LOIA/Rynek Aptek   12-02-2021, 09:45

Realizacja e-zleceń na wyroby medyczne: jak rozumieć dzień przyjęcia zlecenia Realizacja e-zleceń na wyroby medyczne. Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Radca prawny Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wyjaśnia interpretację przepisu po zmianie treści art. 38c ust.7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków (...) oraz wyrobów medycznych.

Zmiana treści artykułu wynika z zapisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( Dz.U.2021.159), obowiązującej od 26 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy zmieniono treść art. 38c ust.7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401), gdzie w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego".

Obecnie powyższy przepis art. 38c ust. 7 cytowanej wyżej ustawy o refundacji brzmi:

Realizacja zlecenia w postaci papierowej rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego. W przypadku zlecenia w postaci elektronicznej za dzień przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji rozumie się dzień, w którym udostępniono świadczeniodawcy identyfikator zlecenia oraz kod dostępu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH