Recepta farmaceutyczna: lekarze nadal mówią "nie"

PRAWO

Autor: Robert Gontarek, LJ/rynekaptek.pl   10-05-2011, 06:33

Recepta farmaceutyczna: lekarze nadal mówią "nie"

W myśl przepisów Prawa Farmaceutycznego kierownik apteki może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu. Tymczasem temat ten od lat nie przestaje dzielić lekarzy i farmaceutów.

Sytuacje dotyczą nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Możliwe jest wydanie leków z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.

Według Stanisława Piechuli, prezesa Ślaskiej Izby Aptekarskiej, aptekarze nie tylko mogą korzystać z tego rozwiązania, ale nawet mają obowiązek stosować je w przypadku podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia, by wydać pacjentowi niezbędny lek. - Tutaj sprawa jest jasna: jeśli farmaceuta nie wyda leku, ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje zdrowotne, jakie w wyniku jego odmowy spotkają pacjenta.

Odmiennego zdania jest prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a zarazem Rzecznik Praw Lekarzy, Krzysztof Kordel: - Ustawa o zawodzie lekarza wyraźnie stwierdza, kto jest upoważniony do wystawiania recept: to lekarz odpowiada za ordynację lekową. Jeśli podobny wpis znalazłby się w ustawie Prawo Farmaceutyczne, wówczas nie byłoby problemu.

Brak kontroli recept
- W praktyce nie sposób sobie wyobrazić, żeby recepta farmaceutyczna miała nie istnieć, gdyż oznaczałoby to oczywiste ryzyko dla wielu chorych. Takie recepty powinny funkcjonować w polskim systemie ochrony zdrowia – uważa z kolei mecenas Przemysław Wierzbicki z warszawskiej kancelarii prawnej Rak Wierzbicki.

Prawnik porusza ważną kwestię dokumentacji: - Fakt wydania produktu leczniczego kierownik apteki odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej, która powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania produktu leczniczego, tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty.

Krzysztof Kordel przekonuje, że opór środowiska lekarskiego wobec recept farmaceutycznych to w dużej mierze właśnie kwestia braku odpowiednich dokumentów. Podczas gdy lekarze odnotowują wszystkie przepisane danemu pacjentowi leki, w przypadku recept farmaceutycznych nie ma takiej kontroli.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH