Rezygnacja z przesłanki uporczywości zapewni niezależność farmaceutom?

PRAWO

Autor: TT/rynekaptek.pl   23-09-2020, 14:04

Rezygnacja z przesłanki uporczywości zapewni niezależność farmaceutom? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Doceniamy niezależność farmaceutów i respektujemy potrzebę jej zagwarantowania. Sprzeciw budzi natomiast sposób, w jaki te poprawki mają ją rzekomo gwarantować - wskazuje ZPA PharmaNET. - Kluczem dla bezpieczeństwa pacjentów jest niezależność farmaceuty. Kluczem dla zagwarantowania niezależności jest sankcja za jej naruszanie - odpowiada Michał Byliniak, wiceszef NRA.

W poniedziałek, 21 września, Federacja Polskich Pacjentów, wszystkie organizacje zrzeszające producentów leków, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan zaapelowali o wykreślenie z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty poprawki do Prawa Farmaceutycznego, która w ich ocenie, umożliwia natychmiastowe unieruchomienie hurtowni, apteki lub punktu aptecznego w przypadku naruszeń uniemożliwiających kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację jego zadań.

Proponowana poprawka przewiduje możliwość natychmiastowego unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego w przypadku naruszeń uniemożliwiających kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację jego zadań.

Zdaniem ZPA PharmaNET, "zgłaszane poprawki w istocie sprowadzają się do dania organom Inspekcji Farmaceutycznej narzędzia do zupełnie arbitralnego ingerowania w kształt rynku aptek".

- Wejście w życie opisanych poprawek byłoby niebezpieczne nawet, gdybyśmy mieli do czynienia z ostrożnie działającym i bezstronnym nadzorem farmaceutycznym, pilnującym, aby nie przekraczać swoich kompetencji. Również wtedy tak nieprecyzyjne przepisy rodziłyby ryzyko arbitralności - pisze PharmaNET na Twitterze.

- Kluczem dla bezpieczeństwa pacjentów jest niezależność farmaceuty. Kluczem dla jej zagwarantowania jest sankcja za naruszanie niezależności. Taki ma cel Ustawa o Zawodzie Farmaceuty i zgłaszane poprawki gwarantujące realizację jej celu dzięki narzędziom w rękach inspekcji - odpowiada Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

- Stawianie tezy o interesie inspekcji w kształtowaniu rynku aptek jest daleko idącym nadużyciem. To tak jakby postawić tezę o arbitralnym wpływie policji na rynek motoryzacyjny - zaznacza Byliniak.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH