Rozporządzenie w sprawie recept

PRAWO

Autor: dziennikustaw.gov.pl/ rynekaptek.pl   31-12-2020, 10:02

Rozporządzenie w sprawie recept Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Rozporządzenie jest związane ze zmianami w obszarze e-zdrowia, które rozszerzają zakres delegacji ustawowej o przepisy związane z realizacją recepty transgranicznej w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie określa sposób realizacji recept wystawianych w postaci elektronicznej, jak i w postaci papierowej, oraz zakres niezbędnych danych do ich realizacji.

Uregulowano czynności związane z realizacją recepty składające się na ciąg działań przy realizacji recepty określanych jako jej otaksowanie. Aktualnym pozostaje zatem wytworzenie „Dokumentu Realizacji Recepty” w postaci elektronicznej, jako formy otaksowania recepty, oraz przechowywania tego dokumentu w Systemie Informacji Medycznej. Przedmiotowa regulacja określa dane wymagane w Dokumencie Realizacji Recepty, których zamieszczenie jest konieczne w przypadku każdej recepty, oraz dodatkowo wymagane dane dla Dokumentu Realizacji Recepty odnoszącego się do recepty, na której przepisano podlegający refundacji produkt leczniczy.

Zakres danych wskazanych na Dokumencie Realizacji Recepty został rozszerzony w stosunku do obecnie obowiązującego o dane, które przekazywane są przez apteki w ramach wymiany danych między aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (Komunikaty LEK).

"Powyższe umożliwi stopniowe przygotowanie się do planowanego w przyszłości rozliczania się aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia wyłącznie na podstawie Dokumentów Realizacji Recepty, bez konieczności posługiwania się Komunikatami LEK" - uzasadnia ustawodawca.

Rozporządzenie określa też przypadki, w których istnieje możliwość realizacji recepty niespełniającej niektórych wymagań, a jednocześnie spełniony jest warunek zawierania przez nią określonych bezwzględnie wymaganych danych, wymóg czytelności i minimalnych wymiarów recepty. 

Określono, że za refundowany produkt leczniczy pobiera się wysokość dopłaty pacjenta wynikający z przepisów dotyczących refundacji. Ma to na celu przeciwdziałanie promocjom typu „lek za 1 grosz”, gdzie przez oferowanie tego typu promocji napędza się sprzedaż przy jednoczesnym uzyskiwaniu przez aptekę albo punkt apteczny refundacji od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Recepta transgraniczna jest w Rzeczypospolitej Polskiej realizowana za pełną odpłatnością.

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH