Rozporządzenie ws. kwalifikacji do szczepień przez farmaceutów

PRAWO

Autor: Dziennik Ustaw   09-04-2021, 19:02

Rozporządzenie ws. kwalifikacji do szczepień przez farmaceutów Jest rozporządzenie - farmaceuci mogą kwalifikować do szczepień Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może przeprowadzać osoba, która wykonuje zawód farmaceuty i uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego CMKP.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie określa:
1) kwalifikacje osób innych niż lekarze przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w art. 21c ust. 2 pkt 2 ustawy.

2. Badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy, może przeprowadzać osoba, która:
1) wykonuje zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;

2) wykonuje zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego i uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

3) kształci się:
a) na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim,
b) na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
– i uzyskała dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo osoby, o której
mowa w pkt 1.

3. Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 pkt 2 ustawy, przeprowadzają szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli:
1) uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

a) teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
oraz

b) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego  lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, albo

2) są uprawnione do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy.

4. . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH