Rozporządzenie ws. umów na realizację recept - tekst jednolity

PRAWO

Autor: dziennikustaw.gov.pl/ rynekaptek.pl   25-02-2021, 21:03

Rozporządzenie ws. umów na realizację recept - tekst jednolity Publikacja tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie recept Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Prezentowany tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U.poz. 1971), które stanowią:

„§2. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawi podmiotowi prowadzącemu aptekę zmianę umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, dostosowaną do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do postępowań kontrolnych oraz czynności sprawdzających, o których mowa w dziale III A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2019 r.poz. 1373,z późn. zm.a)), wszczętych lub podjętych po dniu 1 czerwca 2019 r., w zakresie czynności realizowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia".

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH