RPD: sąd opiekuńczy może otrzymać zawiadomienie o niezaszczepieniu dziecka

PRAWO

Autor: KL, RPD/rynekaptek.pl   24-05-2017, 13:29

RPD: sąd opiekuńczy może otrzymać zawiadomienie o niezaszczepieniu dziecka Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wydał oświadczenie w sprawie ewentualnych konsekwencji związanych z odmową szczepienia dzieci: - Osoby przebywające w Polsce, są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.

"Ostateczną zgodę na szczepienie małoletniego dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, mają prawo, po rozmowie z lekarzem, wyrazić rodzice. Zawsze taka decyzja powinna być podjęta z dużą rozwagą i po dokładnym przeanalizowaniu wszelkich argumentów dotyczących szeroko pojętego dobra dziecka" - czytamy w oświadczeniu.

Rzecznik zaznacza dalej, że w Polsce szczepienia ochronne są obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę. Osoby przebywające w kraju, są więc obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.

W przypadku osoby, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa ww. przepisie, ponosi przedstawiciel ustawowy, jak też opiekun faktyczny. Obowiązkiem lekarza, sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawujące prawną opiekę nad małoletnim dzieckiem.

Zgodnie z ww. przepisami prawa, w sytuacji, gdy rodzice małoletnich dzieci nie zgodzą się na zaszczepienie dziecka, zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Sanitarną.

Jak wskazuje RPD, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna, może zawiadomić sąd opiekuńczy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka o fakcie uchylania się przez przedstawicieli ustawowych - rodziców, od poddania obowiązkowym szczepieniom ich małoletnich dzieci. Sąd w celu sprawdzenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego wszczyna postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 109 § 1 i 2 kro jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania,

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,

Przesłanką zastosowania art. 109 kro jest zagrożenie dobra dziecka, nawet jeżeli nie będzie miało miejsce naruszenie jego dobra.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH