RPO o kolizji przepisów w zakresie sprzedaży wysyłkowej leków

PRAWO

Autor: RPO/rynekaptek.pl   09-09-2010, 15:38

RPO o kolizji przepisów w zakresie sprzedaży wysyłkowej leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra zdrowia pismo, reagując na skargi w zakresie warunków wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez przepisu lekarza przez ogólnodostępne apteki.

Art. 3 ust. 8 Rozporządzenia ministra zdrowia z 14 marca 2008 r.  (Dz. U. Nr 60, poz. 374) zakłada możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

Zdaniem Rzecznika, przepis ten stoi w kolizji z aktem wyższego rzędu. Art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, że produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu lub wyrobu zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Wątpliwości budzi również art. 8 ust. 1 rozporządzenia, zakładający, że w przypadku zwrotu przez odbiorcę produktu leczniczego placówka (apteka lub punkt apteczny) zapewnia unieszkodliwienie zwróconego produktu.

Rozwiązanie zawarte w tej regulacji może być wykorzystane przez konkurencję do składania dużych zamówień i odstępowania od umowy, czego rezultatem będzie obowiązek zniszczenia odesłanych leków, generujący jednocześnie straty.

– Nie ulega wątpliwości, że przepisy rozporządzenia powinny pozostawać w zgodzie nie tylko z przepisem ustawy, na podstawie którego rozporządzenie zostało wydane, ale i z innymi przepisami obowiązujących ustaw – pisze rzecznik do ministra zdrowia.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH