Rynek leków a sądownictwo patentowe: jak poprawić jakość orzekania?

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   17-02-2010, 06:47

Rynek leków a sądownictwo patentowe: jak poprawić jakość orzekania? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Coraz częściej powraca temat potrzeby stworzenia w Polsce specjalistycznego sądownictwa patentowego. Zdaniem zainteresowanych takim rozwiązaniem, każdy sąd okręgowy lub rejonowy może nagle otrzymać do rozstrzygnięcia sprawę w sporze patentowym, którego przedmiotu w pełni nie rozumie. Stąd jakość wydawanych w Polsce decyzji w oparciu o prawo patentowe - m.in. tych dotyczących ochrony własności intelektualnej na rynku leków - jest postrzegana jako słaba.

Zdaniem mecenasa Mariusza Kondrata z Kancelarii Prawno-Patentowej Kondrat, największym problemem są sprawy o zabezpieczenie roszczeń, kiedy podmiot uprawniony z patentu składa wniosek o zabezpieczenie w stosunku do produktu generycznego.

– W sytuacji, gdy sąd zajmuje się pierwszy raz sprawą z zakresu własności przemysłowej, to trudno oczekiwać dobrej jakości rozstrzygnięcia – mówi mecenas Kondrat. – Tym bardziej, że na podjęcie decyzji sąd ma trzy do siedmiu dni. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stworzenie specjalistycznego sądownictwa: 4-5 sądów w kraju, gdzie będą zasiadać wyszkoleni sędziowie, zajmujący się sprawami własności przemysłowej.

Czynnik fachowy
Mecenas Michał Du Vall, podczas ubiegłorocznej konferencji Urzędu Patentowego „Rynek leków a ochrona własności intelektualnej“ (24.04.2009), mówił o niedostatku wyspecjalizowanych sędziów, o niemożności merytorycznego rozpoznania sprawy przez sądy administracyjne i braku jasnych relacji pomiędzy postępowaniem o naruszenie i unieważnienie. Postulował o koncentrację spraw o unieważnienie i naruszenie patentu, rekomendując powołanie jednego Sądu Patentowego, kompetentnego dla obu rodzajów spraw i wprowadzenie do składu ławników zapewniających „czynnik fachowy”.

Mecenas Katarzyna Bondaryk z Kancelarii Hogan & Hartson przypomina, że blokady wprowadzenia do obrotu leków generycznych, polegające na korzystaniu z przysługujących innowatorom praw własności przemysłowej, nie są dokonywane samodzielnie przez firmy farmaceutyczne, gdyż to każdorazowo urzędnik decyduje czy kolejny patent zgłoszony przez podmiot odpowiedzialny powinien zostać przyznany:

– Ta sama sytuacja pojawia się w przypadku sporów sądowych, kiedy to o zabezpieczeniu powództwa, czyli zakazie wprowadzania do obrotu leku generycznego przez czas trwania postępowania sądowego decyduje niezawisły sąd.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH