Rynek leków a sądownictwo patentowe: jak poprawić jakość orzekania?

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   17-02-2010, 06:47

Rynek leków a sądownictwo patentowe: jak poprawić jakość orzekania?

Coraz częściej powraca temat potrzeby stworzenia w Polsce specjalistycznego sądownictwa patentowego. Zdaniem zainteresowanych takim rozwiązaniem, każdy sąd okręgowy lub rejonowy może nagle otrzymać do rozstrzygnięcia sprawę w sporze patentowym, którego przedmiotu w pełni nie rozumie. Stąd jakość wydawanych w Polsce decyzji w oparciu o prawo patentowe - m.in. tych dotyczących ochrony własności intelektualnej na rynku leków - jest postrzegana jako słaba.


Traci płatnik
Jak zauważa nasz rozmówca, być może odszkodowanie pokryło koszty procesu, ale raczej nie straty, które firma poniosła, nie mogąc być jako pierwsza ze swoim generykiem na rynku. Największe straty, bo ponad 100 mln zł, bezpowrotnie poniósł NFZ.

Dlatego Związek postuluje wprowadzenie do ustawy obowiązku dochodzenia przez NFZ rekompensaty strat wynikających z nieuzasadnionego wniosku producenta leku oryginalnego, skutkującego sądowym zakazem sprzedaży leku generycznego i koniecznością refundacji w tym czasie droższego leku przez NFZ.

Prezes Śledziewski przytacza jeszcze jeden przykład. Obecnie toczą się sprawy o montelukast. Producent leku wystąpił o zabezpieczenie roszczenia wobec pięciu wytwarzających je firm generycznych. W zależności od sądów, wobec jednych firm zabezpieczenie zostało udzielone, wobec innych nie.

Unijny patent
Jednym z niezrealizowanych dotychczas pomysłów jest plan ujednolicenia prawa patentowego w Europie i powołanie europejskiego sądu patentowego. Do pomysłu jego powołania powrócono za prezydencji szwedzkiej (druga połowa 2009 roku).

– Pomysł co jakiś czas wraca, od ponad trzydziestu lat. Jest zgoda, co do istoty stworzenia patentu unijnego, udzielanego przez jeden urząd, na wzór unijnego znaku towarowego, czy procedury centralnej przy rejestracji leków. Brakuje jednak zgody państw członkowskich na przykład w kwestii językowej. Jeśli patent unijny ma być bardziej efektywny i tańszy, nie może być tłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE (obecnie 23) – dodaje mecenas Kondrat.

Po drugie, niektóre państwa (np. Niemcy), obawiają się marginalizacji patentowego sądownictwa krajowego.

Ale nawet…. – Jeżeli powstanie patent wspólnotowy i sądownictwo w tym zakresie będzie ustanowione na poziomie wspólnoty, to kto zagwarantuje, iż urzędnicy wspólnotowi lub sędziowie orzekać będą w inny sposób niż ci, którzy robią to obecnie? – zapytuje mecenas Bondaryk.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH