Rząd przyjął Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

PRAWO

Autor: PAP/rynekaptek.pl   28-12-2010, 16:26

Rząd przyjął Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych - to główne założenia programu dotyczącego zdrowia psychicznego, który 28 grudnia ustanowiła Rada Ministrów.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma być realizowany w latach 2011-2015.

Głównym celem działań jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi także o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. Program ma także przyczynić się do rozwoju badań naukowych i tworzenia systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Działania te będą realizowane przez ministrów: sprawiedliwości, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji. W realizację programu zostanie również zaangażowany NFZ oraz samorządy. Będą mogły w nim uczestniczyć: organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i kościoły. Koordynatorem ma być minister zdrowia.

Resort zdrowia podkreśla, że od początku lat 90. następuje sukcesywny wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Powodują to zmiany społeczno-ekonomiczne, których wynikiem jest pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego.

MZ zaznacza też, że od wielu lat obserwowany jest deficyt kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Jest to wynikiem zaniedbań i marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia.

Resort podkreśla, że istnieje konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych zarówno chorych, jak i ich otoczenia. „Do tej pory określenie „chory psychicznie” ma charakter stygmatyzujący, co znacząco zmniejsza szanse na zapobieganie skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych” – napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia dot. programu ochrony zdrowia psychicznego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH