Sąd cywilny o 1 procencie: nie wprowadza zakazu posiadania więcej niż 1% aptek

PRAWO

Autor: rp.pl, orzeczenia.ms.gov.pl/ rynekaptek.pl   15-11-2017, 10:28

Sąd cywilny o 1 procencie:  nie wprowadza zakazu posiadania więcej niż 1% aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W orzeczeniu z 28 października 2016 r. (I C 863/16), utrzymanym w mocy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że cofanie zezwoleń w oparciu o przekroczenia 1% jest niedopuszczalne. Sprawa dotyczyła zwrotu za leki refundowane.

Sprawę na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje prawnik z Kancelarii Prawnej Duraj Reck i Partnerzy. Jego zdaniem, "przepis antykoncentracyjny przez przeszło dziesięć lat jego obowiązywania nie budził kontrowersji. Zgodnie z jego treścią, jeśli przedsiębiorca przekraczał wskazaną w nim liczbę aptek, nie wydawano mu kolejnego zezwolenia. (...) Jednocześnie przedsiębiorcy tacy mogli się ze sobą łączyć w większe przedsiębiorstwa, prowadzące niejednokrotnie więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa, nie wiązało się to jednak z występowaniem o wydanie nowych zezwoleń, ale odbywało w ramach zezwoleń już uzyskanych".

Zauważa, że pojawiła się rozszerzająca wykładnia przepisów prawa farmaceutycznego, która dopuszcza odbieranie zezwoleń, jeśli w wyniku takich konsolidacji nastąpiło przekroczenie koncentracji aptek. Jego zdaniem, powinno się to odnosić tylko do nowych zezwoleń.

"Skutkiem ubocznym przedłużającego się sporu o wykładnię przepisów okazał się narastający chaos prawny, w którym coraz mniej jasne stawało się, którym aptekom wciąż przysługują ważne zezwolenia, którym zaś zezwolenia „wadliwe", czyli przekraczające próg koncentracji. W efekcie, w stosunku do części aptek dotkniętych takim problemem, NFZ odmówił zwrotu refundacji udzielonej pacjentom przy zakupie leków refundowanych" - informuje prawnik i przytacza wspomniany wyrok sądu w Piotrkowie Trybunalskim.

Sąd: umowa nadal obowiązuje
W sprawie chodzi o zwrot pieniędzy za leki refundowane. 31 listopada 2014 r. doszło do połączenia apteki z jedną ze spółek, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki przysługujące tej spółce, w tym zarówno wynikające z umowy z NFZ, jak również zezwolenie na prowadzenie apteki objętej umową.

Jednak NFZ w maju 2015 r. zablokował jej dostęp do systemu teleinformatycznego uniemożliwiając przesyłanie zestawień zbiorczych recept podlegających refundacji oraz zaprzestał wypłacania zwrotów refundacji należnych z mocy umowy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH