Sąd rozstrzygał o udzieleniu ochrony tymczasowej. Uznał, że w tym przypadku warto

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   29-12-2020, 08:01

Sąd rozstrzygał o udzieleniu ochrony tymczasowej. Uznał, że w tym przypadku warto Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wykonanie decyzji inspekcji farmaceutycznej o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki spowoduje znaczną szkodę i trudne do odwrócenia skutki, więc warto udzielić właścicielce ochronę tymczasową, do chwili uzyskania ostatecznego wyroku.

WSA odrzucił zażalenie GIF na wyrok sądu I instancji o wstrzymanie wykonania decyzji inspekcji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

W czerwcu 2020 roku GIF wydał taką decyzję, jednak właścicielka apteki wniosła o wstrzymanie wykonania tej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. 

Podała, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki skutkuje utratą jedynego źródła utrzymania zarówno dla niej i dla jej rodziny. Wskazała również, że prowadząc działalność gospodarczą w aptece uzyskuje miesięczny dochód w wysokości około 20 000 złotych, który uwzględnia na potrzeby spłaty licznych zobowiązań zaciągniętych na nabycie, uruchomienie oraz zapewnienie należytego funkcjonowania apteki.

Właścicielka wyliczała, że miesięcznie ponosi opłaty stałe w wysokości około 4 500 zł, na które składają się m.in. opłaty za czynsz i media. W celu sfinansowania nabycia przedmiotowej apteki i zapewnienia jej dalszego funkcjonowania, zawarła zobowiązania finansowe w postaci umowy pożyczki oraz umowy o kredyt gotówkowy, których łączna kwota wynosi 197 445,54 zł.

Poza tym obciążają ją również inne zobowiązania finansowe, m.in. pożyczka na zatowarowanie apteki, które spłaca z uzyskiwanych przez siebie dochodów z tytułu prowadzenia działalność gospodarczej w aptece.

Ponadto wykazała, że będzie zmuszona ponieść koszty obowiązkowej utylizacji przeterminowanych leków, których wartość szacuje na ponad 10 000 złotych. Wszystkie te okoliczności, w ocenie sądu pierwszej instancji, uzasadniały udzielenie ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowym.

W ocenie GIF, właścicielka apteki wskazała na typowe skutki wykonania decyzji cofającej zezwolenie, jak np. koszty utrzymania lokalu oraz wyposażenia apteki do czasu wydania wyroku, kwestię utraty pracy przez osoby zatrudnione w aptece, konieczność spłaty zaciągniętych zobowiązań. W jego ocenie, powołanie się na normalne następstwa wykonania decyzji administracyjnej, nie daje podstaw do zastosowania środka ochrony w postaci wstrzymania jej wykonania.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH