Sąd ws. zaliczenia praktyki studenckiej

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   11-10-2017, 11:06

Sąd ws. zaliczenia praktyki studenckiej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Z wydziału farmaceutycznego jednej z uczelni została skreślona studentka. Władze uczelni zarzuciły jej brak wiedzy i umiejętności praktycznych. Dowodem na to miało być dwukrotne niezaliczenie praktyk w aptekach. Jednak sąd stanął po stronie studentki.

W 2016 roku dziekan wydziału farmaceutycznego jednej z wyższych uczelni skreślił niedoszłą farmaceutkę z listy studentów jedenastego semestru farmacji jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych, z powody stwierdzenia "braku postępów w nauce".

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że studentka ze względu na brak wiedzy i umiejętności praktycznych nie jest w stanie zrealizować wymagań umożliwiających prawidłową realizację ramowego programu praktyki zawodowej na 6 roku farmacji.

Studentka odwołała się od tej decyzji i wniosła o jej uchylenie oraz przywrócenie na VI rok farmacji lub uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Wskazała, że chciałby ponownie przystąpić do realizacji stażu aptecznego, co jest ostatnim krokiem do uzyskania dyplomu, gdyż zaliczyła wszystkie przedmioty i jest po obronie pracy magisterskiej. Odwołująca się stwierdziła, że apteki, w których odbywała staż, potrzebowały doświadczonego pracownika ze względu na brak personelu, a nie stażysty, którym miałyby się zajmować.

Zwracając uwagę na szeroki zakres wiedzy praktycznej, jaką powinna nabyć podczas staży, wskazała, że w obu aptekach jej opiekunowie nie poświęcali jej wystarczająco czasu, by mogła przyswoić wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Stwierdziła też, iż nie kwestionuje tego, że nie jest przygotowana do wykonywania zawodu farmaceuty, ale przy odpowiednim zaangażowaniu własnym i opiekuna aptecznego, uda się jej nauczyć wszystkiego. Dodała, że organ powinien uwzględnić, że nie każdy uczy się w jednakowym czasie.

Rektor utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Podkreślił, że kierownik apteki, w której odbywała praktykę, poprosił o przerwanie praktyki z uwagi na brak u strony podstawowej wiedzy niezbędnej do jej kontynuowania. Na prośbę studentki, dziekan wydziału skierował ją na powtarzanie jedenastego semestru studiów, w ramach którego student odbywa sześciomiesięczną praktykę zawodową.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH