Sąd wstrzyma decyzję GIF?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   16-11-2017, 19:11

Sąd wstrzyma decyzję GIF? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do tej chwili, w informacji o sprawach, które dzisiaj, 16 listopada, toczyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, nie ma adnotacji o efekcie rozpatrzenia skargi przedsiębiorcy, któremu GIF odebrał pozwolenie na prowadzenie apteki.

Sprawa dotyczyła spółki, której GIF cofnął pozwolenie na prowadzenie apteki argumentując to przekroczeniem przez nią 1% aptek w województwie.

Spółka wnioskowała o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, uzasadniając to faktem, że apteka pozostanie zamknięta dla pacjentów, co będzie generowało straty dla spółki oraz wiązało się ze zwolnieniem czterech zatrudnionych w niej pracowników.

Jednak w marcu 2017 roku stołeczny WSA odmówił wydania wstrzymania decyzji GIF, uznając, że spółka nie wykazała, w jaki sposób szkoda w postaci konieczności zamknięcia spornej apteki wpłynie negatywnie na jej kondycję finansową.

Podkreślał, że działalność spółki nie ogranicza się jedynie do prowadzenia jednej apteki. Jak wynikało z dołączonego do akt odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców, podmiot jest dużą spółką o kapitale 25400000 zł, która przejęła wiele innych podmiotów działających w branży farmaceutycznej.

W dalszej kolejności przedsiębiorca wniósł do NSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

I do tej prośby NSA się przychylił, nakazując w czerwcu 2017 roku ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wojewódzki.

"WSA ocenił jedynie, czy cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki spowoduje szkodę majątkową Spółce, jednak pominął drugą przesłankę udzielenia ochrony tymczasowej, tj. niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, której wystąpienie w ocenie NSA zostało we wniosku uprawdopodobnione" - uzasadnił NSA.

NSA nie podzielił również twierdzenia sądu, że za odmową udzielenia ochrony tymczasowej przemawia okoliczność, że skarżąca jest dużą spółką, która przejęła wiele innych podmiotów działających w branży farmaceutycznej. Fakt ten nie wpływa bowiem w żaden sposób na możliwość wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków (opisanych powyżej) w razie zakończenia prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

VI SA/Wa 417/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH