Sanepid kontrolował sposób przechowywania szczepionek w aptece. To nie przejdzie...

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   18-07-2012, 07:24

Sanepid kontrolował sposób przechowywania szczepionek w aptece. To nie przejdzie... Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Inspekcja sanitarna przeprowadziła w jednej z aptek w powiecie pleszewskim kontrolę dotyczącą warunków przechowywania szczepionek. Spotkało się to z reakcją izby aptekarskiej i zapytaniem ze strony inspekcji farmaceutycznej o podstawy prawne wchodzenia sanepidu na pole zastrzeżone dla GIF. Sanepid przyznał, że popełnił błąd.

Treść wiadomości

Po docierających od aptekarzy informacjach o rozszerzaniu zakresu kontroli przez sanepid, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Grzegorz Kucharewicz, zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wyjaśnienie podziału kompetencji pomiędzy Państwową Inspekcją Farmaceutyczną i Państwową Inspekcją Sanitarną ustalonego przez obowiązujące przepisy prawa.

Czego nie wolno sanepidowi
Zaniepokojenie farmaceutów wzbudziło zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przechowywania produktów szczepionkowych w jednej z aptek w powiecie pleszewskim. Inspekcja wskazując podstawę kontroli powołała się na art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie wolności gospodarczej. Kontrola odbyła się.

Ponieważ ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie przewiduje kompetencji sanepidu w zakresie kontroli warunków przechowania produktów leczniczych, GIF zwrócił się do inspekcji sanitarnej o wskazanie podstawy prawnej oraz zakresu przeprowadzanych kontroli w placówkach trudniących się obrotem produktami leczniczymi.

Inspektor Farmaceutyczny przypomniał ponadto, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz obrotem wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

Według wyjaśnień powiatowego inspektora sanitarnego w Pleszewie, Jolanty Ulatowskiej, kontrola przechowywania produktów szczepionkowych odbyła się przy okazji oceny stanu sanitarnego apteki.

Obecnie inspektor przygotowuje oficjalną odpowiedź w tej sprawie, przyznając rację inspekcji farmaceutycznej: - Nie powinniśmy kontrolować apteki w zakresie przechowywania szczepionek. Odstępujemy od takich kontroli i nie będziemy ich więcej przeprowadzać.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH