Sejm: projekt wraca do komisji ds. deregulacji, a AdA wraca do gry

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   05-04-2017, 14:47

Sejm: projekt wraca do komisji ds. deregulacji, a AdA wraca do gry Projekt ponownie wraca z Sejmu do Komisji

Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne został ponownie skierowany do prac komisji ds. deregulacji. Powodem jest duża liczba poprawek zgłoszonych do projektu. Tak naprawdę praca komisji powinna rozpocząć się od nowa - ocenił poseł sprawozdawca, Michał Cieślak.


Jan Łopata z PSL zadeklarował, że jego ugrupowanie broni etosu zawodu farmaceuty. Małgorzata Zwiercan z koła Wolni i Solidarni opowiedziała się za przyjęciem projektu.

Co zawiera projekt
Podczas posiedzenia 23 marca br. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji obradowała nad projektem. Wówczas posłowie przyjęli poprawkę, która nie ogranicza prowadzenia aptek tylko przez farmaceutów.

To oznacza, że prawo prowadzenia aptek posiadać będą farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność oraz spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej (czyli jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowe akcyjne).

Bez zmian pozostają zapisy dotyczące kryteriów demograficzno-geograficznych, uwzględniających liczbę 3 tys. mieszkańców w danej gminie przypadających na jedną aptekę. Dodatkowo, odległość między sąsiadującymi placówkami wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie obowiązywało, jeśli farmaceuta otworzy aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej.

Posłowie komisji poparli rozwiązanie, by zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasało w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia określone wymagania. Wprowadzono poprawkę, by zezwolenie to nie wygasało w okresie 24 miesięcy.

Spadkobiercy mają być obowiązani w terminie trzech miesięcy złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców. W przypadku, gdy spadkobierca nie wystąpi o dokonanie zmiany w zezwoleniu, wygaśnie ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

Uregulowano także kwestię przepisów przejściowych – zgodnie z poprawką do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Projekt przyjęty 23 marca 2017 roku

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH