Sejm przyjął nowelę prawa farmaceutycznego. Jest apteka dla aptekarza

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   07-04-2017, 15:51

Sejm przyjął nowelę prawa farmaceutycznego. Jest apteka dla aptekarza Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Po burzliwych obradach, Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Zmiana wprowadza ideę apteki dla aptekarza, ograniczenia geograficzno-demograficzne oraz zakaz dla podmiotu właścicielskiego posiadania więcej niż czterech aptek.

7 kwietnia na posiedzeniu Sejmu poseł sprawozdawca, Jakub Kulesza, przedstawił sprawozdanie komisji z ostatniego posiedzenia oraz stanowisko komisji wobec zgłoszonych podczas II czytania poprawek.

Przypomniał, że członkowie komisji odrzucili (6 kwietnia) poprawki proponowane przez opozycję, dotyczące m.in. wykreślenia wymogu geograficznego przy otwieraniu nowych aptek, doprecyzowanie mierzenia odległości pomiędzy aptekami czy wyłączenia z tego m.in. centrów handlowych czy dworców kolejowych. Upadła też propozycja, by poszerzyć katalog podmiotów, aby również spółki prawa handlowego mogły prowadzić apteki.

Posłowie przyjęli natomiast dwie kluczowe poprawki zgłoszone przez posła Waldemara Budę, w tym tę, która określa, że nowe apteki będą mogły być otwierane tylko przez farmaceutów.

Aptekę będzie mogła prowadzić jedynie spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Wyjątek od reguły
Posłowie przyjęli też poprawkę posła Waldemara Budy, którą wczoraj odrzuciła Komisja. Poseł zgłosił wyjątek od stosowania kryteriów demograficzno-geograficznych w staraniach o uzyskanie zezwolenie na otwarcie apteki.

Zgodnie z tym przepisem, minister zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do leków, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno - odległościowych.

Wydanie takiej zgody wymaga pozytywnej opinii WIF w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki. Samorząd lokalny ma 30 dni na wydanie takiej opinii. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią negatywną w przedmiocie pominięcia ograniczeń. Zaś minister ma kolejne 30 dni na decyzję od dnia doręczenia pozytywnych opinii przez WIF.

Z Sejmu do Senatu
Potem przegłosowano całość projektu, wraz z przyjętymi poprawkami. Za głosowało 236 posłów, przeciw - 189, od głosu wstrzymało się 2 parlamentarzystów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH