Sejm przyjął nowelę prawa farmaceutycznego. Jest apteka dla aptekarza

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   07-04-2017, 15:51

Sejm przyjął nowelę prawa farmaceutycznego. Jest apteka dla aptekarza Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Po burzliwych obradach, Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Zmiana wprowadza ideę apteki dla aptekarza, ograniczenia geograficzno-demograficzne oraz zakaz dla podmiotu właścicielskiego posiadania więcej niż czterech aptek.


Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu. Komisja senacka w terminie nie dłuższym niż 18 dni opracuje swoje stanowisko i przedstawi je na forum Senatu w formie sprawozdania.

Następnie Senat może odrzucić ustawę w całości, przyjąć ją bez zmian (wtedy marszałek sejmu przekaże ustawę prezydentowi do podpisu), lub może wnieść poprawki do ustawy -  wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez senat.

Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie ustosunkuje się do niej, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Najważniejsze zmiany w ustawie to:
- możliwość występowania o zezwolenie na prowadzenia apteki przez spółki jawne lub spółki partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu;

- możliwość występowania o zezwolenie na prowadzenia apteki przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej;

- zezwolenie może być wydane, gdy na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona od wejścia do apteki w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.

Jednocześnie zakłada się, że wspomniane kryteria nie będą miały zastosowania, jeżeli na dzień złożenia wniosku odległość między aptekami byłaby większa niż 1000m. Dodatkowo, ze względu na ważny interes pacjentów, minister zdrowia może wyrazić zgodę na odstąpienie od tych kryteriów;

- zakaz dla podmiotu właścicielskiego posiadania więcej niż czterech aptek (dotyczy nowo otwieranych aptek);

- do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH